Examensarbete - Förutsättningar för att automatiskt skapa monteringsinstruktioner i Augmented Reality för montering av Gripen

Vacancies 04 November 2019

Closing date

01-Dec-2019

Location

Linköping

Contact

Jesper Ohlson +46 (13) 183030
Tomi Uimaniemi +46 (13) 182518
Apply for job!

Vad du blir en del av
 

Inom Saab Aeronautics avdelning Model Based Engineering erbjuds möjlighet till examensarbete. Arbetet kommer att bedrivas på Saabs område i Linköping.
 

Din roll


Examensarbetet sker i samarbete med Saab Aeronautics avdelning Model Based Engineering som ansvarar för metodikutveckling. Saabs ambition är att ligga i framkant inom metodikutveckling, vilket medför att metodik och verktyg kontinuerligt måste utvecklas. Effektiviseringar är en väsentlig del inom Saab Aeronautics verksamhet för att ha ett konkurrenskraftigt erbjudande inom försvarsindustrin. Nya tekniker måste hela tiden utvärderas och implementeras för att skapa goda förutsättningar för framtiden. En försäljning av försvarsmateriel är mer än produkten som levereras till kund. Ofta är en teknologiöverföring eller erbjudandet av kompetens inom specifika områden minst lika viktiga. Ett område som Saab Aeronautics historiskt varit världsledande inom är monteringsinstruktioner. Det är en positionering som Saab Aeronautics måste bibehålla. Inom Monteringsinstruktioner går industrin mer och mer mot Augmented Reality. Saab Aeronautics har bedrivit projekt för att testa och utvärdera både tekniken och hårdvaran och därmed se vilken potential som finns. Nästa steg för Saab Aeronautics är att knyta samman arbetsinstruktioner i Augmented Reality med det nuvarande informationsflödet. Att lyckas med detta är en förutsättning för implementation av arbetsinstruktioner i Augmented Reality och vi behöver din hjälp!

Mål

Genom att utreda Saab Aeronautics nuvarande informationsflöde från konstruktion till produktion skapa förutsättningar för implementering av Augmented Work Instructions (AWI), arbetsinstruktioner för montering av Gripen E med hjälp av Augmented Reality.

Syftet med examensarbetet är att:
 

·         Kartlägga informationen som idag flödar inom Gripen E:s utvecklingsflöde

·         Kartlägga vilken informationen som behövs för att skapa AWI

·         Identifiera vilka gap som finns mellan tillgänglig information och nödvändig information

·         Skapa ett koncept för AWI med den tillgängliga informationen
 

Arbetsuppgifter

Nedanstående punkter är en grov uppdelning av de aktiviteter som behöver göras. En mer detaljerad plan kommer att tas fram tillsammans med de studerande.
 

·         Nulägesanalys som ska ge förutsättningar för studien. Detta kan exempelvis genomföras med intervjuer av berörda funktioner. 

·         En omvärldsanalys för att se hur andra företag arbetar med liknade lösningar.

·         Ta fram ett förslag på modell/metod för AWI.

·         Presentation av resultatet för handledare och övriga berörda inom Saab.

Din profil

Vi söker studerande inom maskinteknik, informationsteknik eller motsvarande som ska skriva masteruppsats. Vi önskar att exjobbet görs i par.
 

Kontaktpersoner
Christian Bråthe, Mobil: +46(0)73 418 67 27, Mail: christian.brathe@saabgroup.com
Tomi Uimaniemi, Mobil: +46(0)73 418 25 18, Mail: tomi.uimaniemi@saabgroup.com

Apply for job!