Examensarbete - Hållfasthetsmetodik, bultböjning

Vacancies 11 October 2019

Closing date

17-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Andreas Oliw [C] +46 (10) 2169327
Anders Bredberg +46 (13) 183786
Apply for job!

Din framtida utmaning

Vid dimensionering av flygplansstruktur utvärderas bland annat hållfasthet av bultförband. Bultförbanden kan sammanfoga parter av metall och/eller komposit. Vid dimensioneringen beräknas bland annat bultböjning (böjning av bulten, speciellt då man har tjocka parter).

Vid sammanbyggnad av parterna med bultförband kan det av toleransutfall uppstår glapp mellan parterna. Detta glapp fylls ut med med fasta eller flytande mellanlägg. Idag finns det ett max tillåten glapp som tillåts i produktionen. Detta max tillåtna glapp vill man eventuellt kunna öka i framtiden.

Övergripande mål med examensarbetet är att studera bultförband inlusive "tjocka" mellanlägg (tjockare än dagens tillåtna) med hjälp av FEM (både linjär och olinjär FEM kan komma att användas) Avsikten är att utvärdera bultböjning och utvärdera/harmonisera de metoder som används vid beräkning av bultböjning.

Delmoment i examensarbetet är bland annat:

  • Litteraturstudie
  • Upplärning av FE-verktyg
  • FE-studier av olika geometrier
  • Slutsatser av analyserna (resultaten)
  • Dokumentation

Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2020 (30 hp)

Examensarbetet är tänkt att utföras av en person.

Din profil

Du läser sista året på civilingenjörsutbildning och har läst kurser i hållfasthetslära och FEM. Kunskaper inom programvarorna Hypermesh och Abaqus är meriterande men inget krav.

Examensarbetet är tänkt att utföras av en person.
 

Vad du blir en del av

Gruppen "Metoder, verktyg & Data - hållfasthetsdimensionering" tillhör området Strukturanalys inom affärsområdet Aeronautics. Vårt huvudansvar är utveckling och förvaltning av

Metodik för hållfasthetsanalyser.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen in med din ansökan!

Apply for job!