Examensarbete - Metoder för att beskriva signalförluster i avancerade flerlagerkretskort upp till millimetervågsområdet

Vacancies 10 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Ninva Shamoun +46 (31) 7949486
Apply for job!

Examensarbete

Kretskort med flera signallager utformas vanligen med signaltransport på kretskortets toppnivå i form av transmissonsledare av typ microstrip med viss tjocklek av exempelvis Koppar (Cu). För signaltransport till olika innerlager skapas stripline strukturer som nås via olika vertikala signalöverföringar, s.k. viahål. För vidhäftnings skull blir alla Kopparbaserade ledarbanor skrovliga i kontaktytan mot det dielektriska materialet. Denna skrovlighet ökar signalförlusterna. Mätning och modellbeskrivning  blir viktig över hela frekvensområdet.

I detta examensarbete vill vi undersöka signalförlusternas karaktär över ett stort frekvensområde, genom att enkla kretskort med flera signallager konstrueras. Olika finhet på Koppar skall diskuteras. SEM foton skall tas på tvärsnitten.

I den teoretiska delen av examensarbetet ingår:

  •      Litteraturstudie inklusive undersökning av patent
  •      Matematiska modeller tas fram för signalförlusterna med separation av de dielektriska förlusterna och transmissionsledarnas förluster
  •      Kontroll av befintliga modeller i CAD mjukvara, exempelvis KeySights ADS

I implementationsdelen av examensarbetet ingår:

  •      Konstruktion av kretskort med flera signallager
  •      Uppmätning av S-parametrar, 50 MHz - 50 GHz
  •      Ledarbanornas förluster vid DC mätes med precisionsmultimeter.
  •      Muntlig och skriftlig rapportering 

Arbetet är relativt omfattande och kräver 2 studenter för genomförande.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!