Examensarbete 15 HP: Maskiningenjör med intresse för mekanisk underhållsutrustning

Vacancies 31 October 2019

Closing date

29-Nov-2019

Location

Östersund

Contact

Josefin Andersson +46 (10) 2156097
Peter Johansson +46 (63) 156360
Apply for job!

Din framtida utmaning

Sektionen Ground Support består av ca 25 personer och är indelad på två team beroende på produktområde. Vårt team inom mekanisk underhållsutrustning ansvarar för just områdena mekanisk underhållsutrustning, mobila underhållsplatser samt utrustning för hantering och försörjning av drivmedel.

Som examensjobbare i teamet så kommer du att hjälpa oss med att lösa ett aktuellt problem inom något av följande materielområden:

  • hydraulik/oljeförsörjning
  • gasförsörjning
  • drivmedelsförsörjning
  • lyftutrustningar 
  • mobila underhållsplatser.

Vilket problem och materielområde som examensjobbet ska rikta sig mot bestäms gemensamt av studenten och handledaren på Saab innan avtalet upprättas. Inriktningen styrs av vad som är aktuellt för tillfället samt studentens intresse och bakgrund!

Den du är idag

Du i är i slutet av din maskiningenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 15 hp examensarbete.

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Avdelningen Ground Support Equipment har

verksamhet i Linköping, Arboga och Östersund. Avdelningen arbetar med affärer riktade mot underhållssystemen för flygplan och helikoptrar samt faciliteter och hangarer. Våra affärsuppdrag består av att ombesörja att underhållssystemen försörjs med rätt underhållsutrustning så att förebyggande- och avhjälpande underhåll kan utföras hos våra kunder och slutanvändare.

Sektionen Ground Support är en del av avdelningen Ground Support Equipment.

Övrigt

Vi ser fram emot din ansökan och vill ha den senast 1/12!

Har du frågor kring examensarbetet kan du kontakta:

Kontaktperson

Peter Johansson , Chef. 

peter.1.johansson@saabgroup.com

0734-460360

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.

Apply for job!