Examensarbete 15/30 HP: Test, Calibration and Verification System for New Generation Fiber Optic Gyro

Vacancies 11 October 2019

Closing date

31-Dec-2019

Location

Huskvarna

Contact

Agneta Bomberg +46 (10) 2168011
Roger Johnsson +46 (10) 2168365
Apply for job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saab Avionics Systems utvecklar och tillverkar säkerhetskritiska system och applikationer till flyg, helikoptrar och obemannade farkoster. Avionics Systems produktportfölj innehåller den nya generationens Enhanced Flight Vision System, Head-Up Display System, Mission Computers, Control and Actuation Systems samt Communication Management System med flera. Avionics Systems har mer än 300 medarbetare och har verksamhet på flera orter i Sverige samt i Sydafrika. De flesta av våra projekt drivs i en internationell miljö och vi levererar bland annat produkter till två av världens största flygplanstillverkare, Airbus och Boeing.


Inom produktområdet fiberoptiska gyron sker hela tiden nyutveckling av olika kundanpassade varianter. Ofta är ledtiden för förfrågan från kund till leverans av färdig produkt kort.  En ny generation gyron med både digitalt och analogt interface är under utveckling och för närvarande saknas ett effektivt test- och kalibreringssystem för denna generation. Idag används flera olika verktyg och tidskrävande manuella beräkningar. Det finns ett behov av att utveckla ett system som automatiskt testar, kalibrerar och verifierar både den digitala och analoga gyrosignalen.


Beskrivning av examensarbete

Omfattningen av examensarbetet kan fastställas mer i detalj i samråd mellan elev och företag. Nedan ges ett exempel på hur en arbetsbeskrivning skulle kunna se ut.


Förslag på arbetsbeskrivning:

  • Grundläggande studie av principerna för ett fiberoptiskt gyro. Beskrivning av viktiga parametrar och dess beroende av till exempel omgivningstemperatur.
  • Framtagande av systembeskrivning för hur ett test- och kalibreringssystem skulle kunna utformas.
  • Utvärdering av kalibreringsfunktioner.
  • Implementation av testmjukvara enligt systembeskrivning (LabWindows eller liknande)
  • Verifiering och validering av test- och kalibreringssystemet

Den du är idag

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • studerar till civilingenjör eller högskoleingenjör inom teknisk fysik, datateknik eller liknande
  • har ett intresse av att arbeta med programvaruutveckling och testsystem
  • läst kurser inom programvaruutveckling

Omfattning

1 - 2 personer. Examensarbetet kan anpassas för antingen Master- (30hp) eller Bachelornivå (15hp)

Övrigt

Start sker i  januari 2020 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Huskvarna.


För mer information kontakta: Karl-Johan Krantz, karl-johan.krantz@saabgroup.com

(Roger Johnsson, roger.johnsson@saabgroup.com)


Vi jobbar löpande med urval, men sista ansökningsdag är 30/11 - vi ser fram emot din ansökan!

Apply for job!