Examensarbete 15/30HP: Exploration of Hardware Trojans

Vacancies 11 October 2019

Closing date

31-Dec-2019

Location

Huskvarna

Contact

Agneta Bomberg +46 (10) 2168011
Anita Karlsson +46 (10) 2168551
Apply for job!

Vad du blir en del av

Bakgrund

Avionics Systems är en verksamhet inom den globala flyg- och säkerhetskoncernen Saab. Vi utvecklar och tillverkar kvalificerad elektronik, programvara och mekanik för flygplan, helikoptrar och andra krävande applikationer. De flesta av våra projekt drivs i en internationell miljö och vi levererar bland annat produkter till två av världens största flygplanstillverkare, Airbus och Boeing.

Inom flygindustrin ställer man höga krav på säkerhet i alla tekniska system ombord på flygplan. Det finns exempel på hårdvaru-kretsar som förändrats så att de kan användas i syfte att avslöja koder eller hemlig data från olika system. Det finns också exempel på att system slutar att fungera eller att beteendet blir annorlunda vid olika tidpunkter. Dessa oavsedda funktioner som finns inbyggda eller läggs in kallas Hardware Trojans.

Det är av stort intresse inom flygindustrin att skydda sig mot Hardware Trojans.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet går i ett första steg ut på att inventera kända former av Hardware Trojans. Nästa steg blir att implementera en vald trojan i t.ex. en FPGA.

Sista steget blir att föreslå och implementera en mitigering som antingen avslöjar trojanen eller ännu hellre oskadliggör den.

Arbetsbeskrivning:

  • Litteraturstudie av Hardware Trojans
  • Litteraturstudie av olika former för att implementera Hardware Trojans
  • Studera olika aspekter av Hardware Trojans teoretiskt
  • Implementera en trojan i hårdvara
  • Föreslå och implementera en mitigering av trojanen
  • Egna förslag kring ämnet

En tänkbar plattform kan vara Xilinx Zynq MPSoC ZCU106

Den du är idag

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • studerar till civilingenjör eller högskoleingenjör inom teknisk fysik, elektro, datateknik eller liknande
  • har ett intresse av att arbeta med realtidssystem
  • läst kurser inom hårdvaru-utveckling

Omfattning

1 - 2 personer. Examensarbetet kan anpassas för antingen Master- (30hp) eller Bachelornivå (15hp)
 

Övrigt

Start sker i  januari 2020 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Huskvarna.

För mer information kontakta: Torbjörn Månefjord, torbjorn.manefjord@saabgroup.com


Vi jobbar löpande med urval, men sista ansökningsdag är 30/11 - vi ser fram emot din ansökan!

Apply for job!