Examensarbete, 15/30HP: Frekvensmodulerad optisk heterodyn detektering i avståndsmätande lidar

Vacancies 25 September 2019

Closing date

31-Oct-2019

Location

Karlskoga

Contact

Ann-Marie Rehnström +46 (13) 180365
Thom Haglund -
Apply for job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Lidar är en förkortning av ”Light detection and ranging” och kan beroende på tillämpning användas för diverse avstånds- och atmosfärsmätningar. Optisk heterodyn detektering (koherent lidar) är en metod som först utvecklades för radar, men som redan på 60-talet började utvecklas även för laser. Metoden går ut på att optiskt blanda två olika frekvenser som härrör från mottagarsignalen respektive lokaloscillatorsignalen genom att överlagra de båda på en detektor. Den resulterande blandningsprodukten som är av elektrisk natur signalbehandlas för att extrahera den dopplerberoende svävningsfrekvensen, vilken kan användas för att beräkna ett föremåls hastighet. För att åstadkomma avståndsmätning på statiska föremål är frekvensmodulering (FMCW) en vedertagen metod. Med denna beräknas skillnadsfrekvensen som kan användas för att beräkna avståndet till föremålet.

En stark drivkraft bakom utvecklingen av koherent lidar är fordonsindustrin, och man ser möjligheter med kostnadsbesparande fotoniska integrerade kretsar i självkörande fordon. En fördel man ser är också ökad känslighet, dvs bättre förmåga att mäta små lågreflekterande mål på långa avstånd.

Beskriving examensarbete

Examensarbetet handlar  om avståndsmätning med  optisk heterodyn detektering och FMCW. Arbetet omfattar fotonik och elektronik. Arbete med laser kan förekomma.

Examensarbetet kan bestå av marknadsundersökning, litteraturstudie samt experiment och anpassas efter de sökande.

Mål med examensarbetet är att få kunskap om tekniken, dess prestandamöjligheter, begränsningar och tillverkningskostnad. Ytterligare mål är att undersöka lågkostnadsprodukter/komponenter som i framtiden kan komma att vara kommersiellt tillgängliga. 

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt. Placering är i Karlskoga.

Den du är idag

Vi tror att detta projekt passar dig som är intresserad av fysik och/eller elektronik och ska genomföra ett examensarbete på 15 eller 30 HP på en civilingenjörs-, master- eller bachelorsutbildning. Kunskap om fotonik  är en fördel men inget krav.

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer. Examensarbetet anpassas till de sökandes bakgrund och intresse.

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Elektroniksektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av ett hundratal medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.

Sista ansökningsdag

2019-10-31

Kontaktinformation

Thom Haglund, rekryterande chef

+46 102171220

Robert Lanner, elektronikingenjör

+46 586 83464

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.

Apply for job!