Examensarbete 15/30HP: Tool Qualification of Static Code Analyze Tool

Vacancies 11 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Huskvarna

Contact

Agneta Bomberg +46 (10) 2168011
Roger Johnsson +46 (10) 2168365
Apply for job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saab Avionics Systems utvecklar och tillverkar säkerhetskritiska system och applikationer till flyg, helikoptrar och obemannade farkoster. Avionics Systems produktportfölj innehåller den nya generationens Enhanced Flight Vision System, Head-Up Display System, Mission Computers, Control and Actuation Systems samt Communication Management System med flera. Avionics Systems har mer än 300 medarbetare och har verksamhet på flera orter i Sverige samt i Sydafrika. De flesta av våra projekt drivs i en internationell miljö och vi levererar bland annat produkter till två av världens största flygplanstillverkare, Airbus och Boeing.

Inom flygindustrin ställer man höga krav på säkerhet i alla tekniska system ombord på flygplan. Det finns exempel på kodkonstruktioner som kan ge icke önskat beteende som kan vara svåra att genomskåda effekterna av på systemnivå. Dessa kodkonstruktioner vill vi säkra att de ej används genom att framöver automatiskt analysera koden med statiskt kodanalysverktyg och därmed drastiskt reducera behovet av manuell granskning. För att kunna lita på ett sådant verktyg vid användning för flygande programvara behöver det få en formell status via kvalificering.

Beskrivning examensarbete

Examensarbetet går ut på att i ett första steg säkerställa vad som behöver göras för att myndigheter såsom EASA (European Union Aviation Safety Agency) / FAA (Federal Aviation Administration) ska kunna godkänna ett verktyg istället för manuell granskning.

Nästa steg blir att kvalificera ett statiskt kodanalysverktyg så att merparten av C-koden kan granskas automatiskt istället för manuellt. För att göra detta måste resultaten från verktyget verifieras/valideras samt granskas för att säkra att verktyget verkligen gör korrekta beslut, på exempel kod som innehåller de identifierade kodkonstruktioner som är otillåtna. Vi tror att detta kan ge en kostnadsbesparing som är signifikant jämfört med en manuell mänsklig gransknings-process av kod.

Sista steget blir att köra verktyget på koden i ett projekt för flygande utveckling med målet att koden enbart skall behöva granskas manuellt utifrån ett fåtal aspekter såsom bra kommentarer.

  • Litteraturstudie av RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics) DO-330, Software Tool Qualification Considerations
  • Litteraturstudie av RTCA DO-178C, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification
  • Studera olika aspekter för kvalificering av verktyg för att säkra hur myndigheter skall godkänna en kvalificering
  • Föreslå och implementera tester för ett statiskt kodanalysverktyg så det kan bli ett verktyg för kvalificering av C-kod
  • Egna förslag kring ämnet

En tänkbar plattform att testa verktyget på kan vara programvaran för något av de civila flygutvecklingsprojekt vi arbetar med nu, där det även kan innehålla krav från flygplanstillverkaren utöver myndigheterna EASA/FAA.

Den du är idag

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • studerar till civilingenjör eller högskoleingenjör inom teknisk fysik, datateknik eller liknande
  • har ett intresse av att arbeta med processer/metoder/verktyg för programvaruutveckling
  • läst kurser inom programvaru-utveckling

Omfattning

1 - 2 personer. Examensarbetet kan anpassas för antingen Master- (30hp) eller Bachelornivå (15hp)
 

Övrigt

Start sker i  januari 2020 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Huskvarna.

För mer information kontakta: Roger Johnsson, roger.johnsson@saabgroup.com

Vi jobbar löpande med urval, men sista ansökningsdag är 30/11 - vi ser fram emot din ansökan!

Apply for job!