Examensarbete 30HP: Design av kalibreringsanläggning för elfältssensorer för undervattensbruk

Vacancies 08 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Ann-Marie Rehnström +46 (13) 180365
Jennie Asp +46 (13) 186562
Apply for job!

Vad du blir en del av

Bakgrund

Att mäta elektriska fält under vatten är av intresse både inom grundforskning och tillämpade fält. Elektromagnetiska mätningar har använts för kartläggning av havsbotten, mätning av hur tjock havsis är, och för att hitta och lokalisera objekt under vatten. Dessutom generar alla fartyg ett karaktäristiskt elektriskt fält i vattnet, som kan nyttjas av sjöminor. Elektriska fält sprids också olika långt beroende på vattnets salthalt, vilket måste tas hänsyn till vid fältmätning.

Precisionen i en mätning begränsas av den använda sensorn. Syftet med detta examensarbete är skapa förutsättningar för att kunna bedöma och utvärdera olika sensorer, genom att designa en kalibreringsanläggning som ska kunna installeras i en existerande vattentank. Anläggningen ska generera ett homogent elektriskt fält i en viss volym, med ställbar fältstyrka.

Beskrivning av examensarbetet

Arbetet består av att definiera en laddningsfördelning som skapar det efterfrågade homogena elektriska fältet. Vidare bör en praktisk realisation beskrivas, där materialval och konstruktion konkretiseras. Arbetet dokumenteras i en systembeskrivning. Examensarbetet kan inom ramen för ämnet anpassas till sökandes bakgrund och intresse – vi tror tyngdpunkten kommer att ligga på av elektriska fält för att optimera laddningsfördelningen, men utrymme kan finnas också för praktiska prover.

Den du är idag

Vi tror det här projektet passar dig som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på civilingenjörs- eller masterutbildning med inriktning teknisk fysik, elektroteknik, materialteknik, maskinteknik, design/produktutveckling eller liknande. Intresse och personliga egenskaper väger tyngre än exakt studiebakgrund, men du bör ha en god känsla för elektromagnetiska fält och Maxwells ekvationer. Vi tror också du har god erfarenhet av finita element-metoder, kanske i form av Comsol Multiphysics eller liknande beräkningsverktyg. Detta är en chans att jobba verksamhetsnära, för dig som är nyfiken på en framtid i försvarsindustrin!

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Övrigt

Placeringsort är Linköping.

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 20191130.


Vid frågor kontakta Jennie Asp, +46 13 186562

Välkommen med din ansökan!

Apply for job!