Examensarbete 30HP: Koordinering av multipla autonoma undervattensfarkoster

Vacancies 18 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Ann-Marie Rehnström +46 (13) 180365
Katarina Midfors +46 (13) 181884
Apply for job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saabs autonoma undervattensfarkost AUV62-AT (Acoustic Target) är ett träningssystem som agerar ubåtsjaktsmål. Farkosten är utrustad med högtalare och mikrofoner för att simulera att den är ett större objekt. AUV62 kan även användas för Mine Reconnaissance (AUV62-MR), där en sjöbotten kartläggs och minliknande objekt identifieras.

I vatten är det primära kommunikationssättet via akustik. Akustisk undervattenskommunikation har begränsningar på både throughput och latency. Detta medför att mängden data som skickas behöver minimeras samtidigt som den ska tillåta koordinering mellan flertalet farkoster samt mellan farkoster och användaren.

Beskrivning av examensarbete

Beroende på sökandes bakgrund och intresse kan examensarbetets inriktning anpassas. Möjliga områden att studera är:

  • Kommunikationslösningar för undervattenssystem
    Jämför olika strukturer på det kommunikationsnätverk som behövs, information mellan enheter behöver begränsas eller schemaläggas. Olika utformningar av nätverket kan jämföras:
    • Gemensam broadcasting mellan samtliga enheter
    • En koordinator som sköter kommunikation mellan övriga farkoster och operatören
  • Automatisk planering av uppdrag utifrån de enheter som är tillgängliga
    Svärmen bör kunna samarbeta vid utförandet av en uppgift, som till exempel att skanna av ett visst område. För att möjliggöra det krävs det att varje enhet delar med sig av nödvändig information och att uppdraget koordineras mellan samtliga enheter. Om en enhet avbryter sitt uppdrag bör resterande enheter utföra en omplanering för att slutföra uppdraget.

Det finns även möjligheter för studenten själv att kunna forma sitt examensarbete inom området om så önskas.

Den du är idag

Det här projektet passar dig som ska genomföra ett examensarbete på en ingenjörsutbildning med inriktning mot automatisering och simulering. Exjobbet kan anpassas till både kandidat- och mastersnivå. Du bör ha intresse och erfarenhet inom automatisering/schemaläggning och/eller nätverk. Erfarenhet av C/C++ är meriterande.

Övrigt

Placeringsort är Linköping.

För mer information kontakta handledare:

Alfons Råberg +46 102168141

Simon Keisala +46 102167526


Vi jobbar löpande med urval, men sista ansökningsdag är 30/11 - vi ser fram emot din ansökan!

Apply for job!