Examensarbete Analys av magnetiska 3D-skrivna absorbenter

Vacancies 11 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Robin Mikiver [C] -
Erik Söderström +46 (13) 180164
Apply for job!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet

Vår sektion ”Survivability” jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med överlevnad av Saab Aeronautics produkter i en fientlig hotmiljö. Kärnverksamheter är minimering av flygplans signaturer för att undgå upptäckt, så kallad smygteknik, och maximering av förmågan att motstå bekämpning genom bland annat hög stryktålighet.

Vi är en liten grupp som arbetar i alla utvecklingsfaser från konceptutformning till detaljkonstruktion och verifiering.  Sektionen ansvarar också för teknik- och materialutveckling inom området, vilket drivs genom nationella och internationella samarbeten.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet är i första hand en teoretisk studie av magnetiska strukturer och material som kan skapas med additiv tillverkning och användas som absorbenter av elektromagnetiska vågor.

Bakgrunden till studien är att konventionella radarabsorberande material visserligen kan förbättras genom tillförsel av att magnetiska material, men i allmänhet är dessa tillsatser relativt tunga vilket är en avsevärd nackdel i flygtillämpningar. Därmed har magnetiska material ibland förbisetts vid framtagning av radarabsorbenter inom flygindustrin. I och med additiv tillverknings frammarsch så har dock större frihet getts till formgivandet av de radarabsorberande materialen.

Exjobbet går sålunda ut på att med ett elektromagnetiskt simuleringsprogram undersöka huruvida det är möjligt att skapa en struktur av magnetiska material som är möjlig att skriva ut och som både har goda absorberande egenskaper och acceptabelt låg densitet.

I andra hand består examensarbetet av en praktisk del där befintliga 3D-skrivare utnyttjas för provutskrifter av plast med inblandning av magnetiska tillsatser, och eventuellt materialkaraktärisering och uppmätning av dämpning.  Denna del utförs i mån av tid och möjlighet till samutnyttjande av resurser i andra projekt.

Den du är idag

Vi söker en student som är intresserad ett tekniskt utmanande examensarbete. Du är initiativrik, analytisk och har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför den egna gruppen. Din bakgrund är blivande civilingenjör inom elektroteknik, teknisk fysik eller annan motsvarande teknisk utbildning. Det är meriterande om du har läst specifika kurser inom elektromagnetisk fältteori.

Kontaktperson

Erik Söderström, Sektionschef

Mobilnummer: 0734 180164

Apply for job!