Examensarbete Analytisk Kemi

Vacancies 08 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Karlskoga

Contact

Kerstin Eriksson +46 (586) 81436
Fredrik Dahlin +46 (586) 83163
Apply for job!

Din framtida utmaning

Inom försvarsindustrin ställs höga kvalitetskrav på de explosivämnen som ingår i produkterna. För att verifiera kvalitén används ofta flera olika metoder för karaktärisering och mätning av explosivämnens egenskaper och dess renhet.

En del av utvecklingen och utvärderingen av nya explosivämnen innefattar framtagning av provmetoder som är anpassade för det specifika explosivämnet men också för en viss tillämpning.

Arbetsinnehåll

Tanken med detta examensarbete är att jämföra olika provningsmetoder för att säkerställa kvalitén på ett specifikt explosivämne. Instrument som finns tillgängliga på laboratoriet innefattar bl.a. FTIR, HPLC, värmeflödeskalorimetri (HFC) och differential skanning kalorimetri (DSC).

Den du är idag

Du bör vara studerande till högskoleingenjör/civilingenjör inom kemi eller analytisk kemi och ha ett brinnande intresse för kemi och teknik. Du bör vara analytisk, kommunikativ och kunna ta egna initiativ. Majoriteten av de prover som du kommer att hantera kommer att innehålla någon form av explosivämne och därför bör du även vara noggrann och strukturerad.


Tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess varför svenskt medborgarskap krävs. Ansök redan i dag då rekrytering sker fortlöpande!

Vad du blir en del av

Här på Saab vill vi alltid ligga steget före, både när vi utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt men också i vår strävan efter att vara en arbetsplats med utrymme för nytänkande, samverkan och mångfald. Tillsammans arbetar vi mot samma mål – att göra världen till en säkrare plats.

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Mekanikavdelningen har c:a 100 medarbetare som arbetar inom hela utvecklingskedjan från teknik- och produktstudier till färdig produkt och produktvård

Apply for job!