Examensarbete: Automated recognition of trouble reports

Vacancies 29 January 2020

Closing date

31-Mar-2020

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Henrik Dotevall +46 (31) 7948946
Apply for job!

Examensarbete: Automated recognition of trouble reports

Examensarbetet, som riktar sig till två blivande civilingenjörer, går ut på att skapa en automatiserad felrapportsigenkänning för att undvika att samma fel rapporteras två gånger. Arbetet består av en studiedel, för att ta reda på hur man går till väga och vilka verktyg som finns på marknaden som vi kan använda oss av, samt hur andra företag har gjort. Efter studien kommer en praktisk del, där ni med hjälp av befintliga program, får skapa ett verktyg som automatiskt söker efter liknande felrapporter under tiden som användaren skriver en ny felrapport. Verktyget länkar då till och förslår då att de redan befintliga felrapporterna kompletteras istället. Om tid finns kan exjobbet utökas med automatgenerering av felrapporter från våra autotester.

 

Bakgrund:

Felrapportering är en viktig del av testarbetet. Att skriva tydliga felrapporter, som en konstruktör kan tolka entydigt är viktigt, men även att kunna söka bland befintliga felrapporter för att inte skriva onödiga dubbletter. Behovet har därför vuxit fram att ha ett verktyg som känner igen när man håller på att skapa en dubblett.

 

Omvärldsanalys:

Det händer väldigt mycket inom testområdet runt omkring oss, både utanför och inom Saab. Mängden mjukvara ökar i våra produkter och leveranser blir allt tätare. Det innebär mer testning och även att mängden felrapporter ökar. Vi behöver stöd för att snabbt kunna söka i informationsmängden.

 

Examensarbetet:

1.       Studie. Hur skriver man en strukturerad felrapport?

a.       Vad säger litteraturen?

b.       Hur har andra gjort?

c.       Parametrar, ordval, mm?

 

2.       Vad vill vi göra?

a.       Känna igen liknande felrapporter?

b.       Hämta upp/presentera besläktade felrapporter?

c.       Gruppera felrapporter?

d.       Automatgenerera felrapporter från autotester?

 

3.       Vilka verktyg finns på marknaden som kan användas för att åstadkomma ovanstående?

a.       Jira – vårt felrapporteringssystem är basen

b.       Open source verktyg?

c.       Övriga verktyg.?

 

4.       Ta fram ett eller ett par förslag på hur vi kan göra. Värdera för och nackdelar med dem.

 

5.       Välj ett förslag och genomför praktiskt, ta hjälp av Innovation lab.

 

6.       Skriv rapport och redovisa.

Vad blir du en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar landbaserade, flygburna och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!