Examensarbete: Effektförstärkare för multifunktionssensorer

Vacancies 15 October 2019

Closing date

31-Jan-2020

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Fredrik Ingvarson +46 (31) 7949654
Apply for job!

Examensarbete:

Övervakningssystem behöver kunna upptäcka både väldigt små och väldigt snabba föremål i god tid och är kritiska för vår säkerhet. För denna uppgift behövs komponenter med bästa tänkbara prestanda och dessa system blir därför väldigt värdefulla tillgångar för användaren. Varje sensorsystem består av flera delsystem för olika funktioner, så som radar, kommunikation, och signalspaning. Flertalet av dessa funktioner skulle kunna kombineras för att spara in på storlek, vikt, och framförallt kostnad.

Det här examensarbetet fokuserar på hur man ska konstruera en effektförstärkare för användning i en multifunktionell sensor. Vilka avvägningar måste göras och vilken prestanda kan förväntas när förstärkaren används för olika funktioner? Framförallt måste förstärkaren snabbt kunna byta mellan olika funktioner och detta kommer att i detalj studeras genom mätningar på befintliga förstärkare avsedda för högpresterande sensorer. Förutom mätningar så innefattar arbetet en litteraturstudie inom området. Baserat på utvärderingen av befintliga förstärkare så ska nya designmetodiker föreslås och om möjligt implementeras.

Projektet är lämpligt för en master- eller civilingenjörs-student med bakgrund inom mikrovågselektronik eller halvledarfysik. Erfarenhet av att arbeta i ett mikrovågsmätlab är meriterande.

Examensarbetet utförs vid sektionen för Antenn & Mikrovågsteknik inom affärsområdet Saab Surveillance.

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

 

Apply for job!