Examensarbete: Elektroniksystem i allt mer krävande elmiljö

Vacancies 06 September 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Ann-Marie Rehnström +46 (13) 180365
Mattias Karlsson +46 (10) 2168166
Apply for job!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk. Elektroniksektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av 25 medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.

Saab Dynamics utvecklar elektronik av yppersta världsklass i säkerhetskritiska applikationer och som dessutom ska fungera i de mest extrema miljöer av kyla, värme, vibrationer, störningar och strålning. Produkterna ska fungera felfritt från första sekund ‑ även efter 25 år.


Din roll
 

Överallt används elektronik som blir alltmer avancerad, kompakt, energisnål och arbetar med allt högre frekvenser. Vi använder mer och mer trådlös teknik på gott och ont. Samhällets växande beroende av elsystem och kommunikationssystem ställer idag allt hårdare krav på att inget stör något annat eller låter sig störas, det är vad vi kallar för EMC.

 

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet, hur man samarbetar inom samhället med det elektromagnetiska spektrat som är en begränsad gemensam resurs och hur man får olika system att fungera utan att delarna stör varandra. Det finns lagliga, kommersiella, tekniska, militära, praktiska och teoretiska aspekter inom EMC. Viktiga delar av EMC är design, mätteknik, test och verifiering.

 

De elektriska fält, magnetfält eller radiofrekvent strålning som en produkt befinner sig i kallar vi för elmiljö. En mobiltelefon sänder en nyttosignal för att kommunicera med basstationen, men kan samtidigt störa radioapparater och annan elektronik, i princip kan allt ses som störning av elmiljön. Störningar kan gå trådlöst som en elektromagnetisk våg i rymden eller följa ledningar, och en apparat kan störa eller störas. Kort sagt har vi sändare‑kanal‑mottagare och EMC arbetet försöker hantera alla tre delarna.

 

Ett klassiskt sätt är att försöka avskärma sig från omgivningen genom täta metallådor och skärmade kablar mellan dessa. Men vad händer om kabeln inte sitter fast ordentligt? Hur ska man upptäcka och spåra ett läckage av störning som beror på en kabel och dess kontaktdon? I befintliga system som används?

 

Din utmaning i detta examensarbete är att se över mätmetoder för de störningar som följer eller läcker ut ur en kabel som redan sitter monterat i ett system. Att kunna mäta i verkliga miljöer och system, utan laboratoriets noga kontrollerade elmiljö! Det vi är intresserade av är om det går att utveckla metoder eller mätinstrument för att mäta hur bra kabeln är, där den sitter, även om den lossats och skruvats dit många gånger.

 

Examensarbetet kan bestå i marknadsundersökning, litteraturstudie och verifierande mätningar/experiment eller till och med elektronikutveckling i form av ett nytt mätinstrument, allt beroende på de sökandes intressen.

 

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.

Din profil
 

Vi tror det här projektet passar dig som är intresserad av mätteknik, elektromagnetism och elektronik som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på en civilingenjörs-, eller mastersutbildning. Erfarenhet av mätteknik, elsystem, radioteknik eller elektronikkonstruktion är en fördel men inget krav. Du bör ha lätt att se mönster och helheter men samtidigt vara intresserad av detaljer, intresserad av teori men praktiskt lagd.

 

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer och anpassas till de sökandes bakgrund och intresse.

 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Placeringsort är Linköping.

Varmt välkommen med din ansökan!

Apply for job!