Examensarbete inom lastberäkning med ZAERO/ZONAIR

Vacancies 19 November 2019

Closing date

31-Dec-2019

Location

Linköping

Contact

Andreas Oliw [C] +46 (10) 2169327
Johan Lothigius +46 (13) 183196
Apply for job!

Din framtida utmaning

På sektionen ”Laster” arbetar vi med att beräkna och uppskatta laster som flygplanet och dess olika delar utsätts för, dvs. krafter, tryck, accelerationer, moment mm. Beräkningarna görs på flygplanets skrov, dess olika delsystem (t.ex. bränsle, luft, landställ) samt yttre utrustning (vapen och fälltankar). För dessa beräkningar används idag till största del egenutvecklade program med indata från t.ex. operationsanalys, aerodynamik, flygmekanik och grundflygplansystem. Vi arbetar mest med Gripen men även med Saabs civila flygplan, SK60 och framtida produkter.

Ditt uppdrag kommer att bestå i att utvärdera ZAERO/ZONAIR som lastberäkningsprogram. Beroende på intresse och önskemål hos den sökande är vi öppna för idéer men våra förslag är följande:

1.    Lastframtagning i tidiga projektskeden som alternativ till MSC flight loads

2.    Skalning av laster för yttre utrustningar

 

I den kommersiella programvaran ZAERO/ZONAIR finns möjlighet att modellera flygplansgeometrier för lastanalys och lastberäkning som sedan jämförs med andra egenutvecklade eller något annat kommersiellt program t.ex. MSC Flight loads.

Ditt uppdrag blir att utvärdera ZAERO/ZONAIR som lastberäkningsprogram för olika typer av lastberäkningar. Förutom att utvärdera lastberäkningen i sig så är även en utvärdering av användarvänlighet och kartläggning av förmågan hos ZAERO/ZONAIR en del av arbetet

Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2020.

Examensarbetet är tänkt att utföras av en person.

 

Din profil

Du läser på civilingenjörsutbildning gärna med flygtekninsk inrktning, maskin eller teknisk fysik. Du är som person analytisk, drivande och har bra sammarbetsförmåga. Har du kunskap om FE-modellering eller CFD-analyser är det meriterande.

 

Vad du blir en del av

Gruppen "Laster" tillhör området Strukturanalys inom affärsområdet Aeronautics. Avdelningen består idag av 14 medarbetare som arbetar med olika typer av beräkningar, det kan handla om statiska och strukturdynamiska laster för statisk dimensionering eller utmattningslaster för livslängds och skadetålighetsanalyser. Vi har delat in oss i 4 teknikområden:

·         Laster för helt flygplan

·         Systemlaster

·         Laster på yttre utrustning

·         Laster på civila flygplan

Lasterna används sedan av hållfasthetsingenjörer för dimensionering av flygplansstruktur och delsystem.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningstiden har gått ut.

Välkommen in med din ansökan!

Apply for job!