Examensarbete: Interaktionsdesign/UX för utökat ledningssystem för Helikopter 14

Vacancies 09 October 2019

Closing date

29-Nov-2019

Location

Järfälla

Contact

Josefin Andersson +46 (10) 2156097
Martin Götze +46 (10) 2154827
Apply for job!

Bakgrund

Saab levererar idag taktiskt ledningssystem för HKP14 (Helikopter) till försvarsmakten. Saab arbetar idag med ett generationsskifte för systemet inklusive hård- och mjukvara. Som del av detta finns en idé om att introducera en Tablet för kabinpersonal som öppnar för nya användningsområden av systemet. Saab är därför intresserade av att närmare studera två aspekter av en framtida Tablet.

Exjobb:

Namn: Interaktionsdesign/UX för utökat användningsområde av Taktiskt ledningssystem HKP14 med hjälp av Tablet

Syfte: Definiera möjliga användningsområden för Tablet i HKP14 och utvärdera dessa samt implementera en prototyp.

Kontakt:  Martin Götze, martin.gotze@saabgroup.com

Anne Siljeholm, anne.siljeholm@saabgroup.com 

Apply for job!