Examensarbete: IT-säkerhet av Ledningssystem för Helikopter14

Vacancies 09 October 2019

Closing date

29-Nov-2019

Location

Järfälla

Contact

Josefin Andersson +46 (10) 2156097
Martin Götze +46 (10) 2154827
Apply for job!

Bakgrund

Saab levererar idag taktiskt ledningssystem för HKP14 till försvarsmakten. Saab arbetar idag med ett generationsskifte för systemet inklusive hård- och mjukvara. Som del av detta finns en idé om att introducera en Tablet för kabinpersonal som öppnar för nya användningsområden av systemet. Saab är därför intresserade av att närmare studera två aspekter av en framtida Tablet.

Exjobb:

Namn: IT-säkerhet för Tablet i Taktiskt Ledningssystem HKP14

Syfte: Analysera hotbilden och föreslå tekniska lösningar för att möjliggöra en introduktion av Tablet i Taktsikt ledningssystem HKP14 ur ett IT-säkperspektiv.

Kontakt:  Martin Götze, martin.gotze@saabgroup.com

Anne Siljeholm, anne.siljeholm@saabgroup.com 

Apply for job!