Examensarbete Konceptstudie av elektrisk initieringssignal från mekanisk avfyrningsanordning

Vacancies 11 February 2020

Closing date

29-Feb-2020

Location

Karlskoga

Contact

Kerstin Eriksson +46 (586) 81436
Jesper Lönnroos +46 (586) 81027
Apply for job!

Inledning

Examensarbetet avser att ta fram och utvärdera ett antal koncept för avfyrning av en projektil, via en elektrisk signal i ett system som använder mekanisk avfyrningsanordning. Arbetet innebär att titta på olika tekniska principer för att omvandla den mekaniska anslagsenergin till en triggsignal som initierar projektilen.

Bakgrund

Det ställs högre och högre krav på ökad prestandan och nya förmågor vilket driver utveckling av våra understödsvapen i 84mm-familjen. Utvecklingen gör produkterna mer komplexa och i framtiden kräver våra produkter smartare lösningar och att nya förmågor kan integreras i befintliga system.

Nya ammunitionstyper kan kräva andra tekniska lösningar för avfyrning än dagens mekaniska avfyrningsanordningar, som bygger på slagstift och tändhatt, för att tända drivladdningen.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet omfattar konceptstudie av potentilla lösningar för att omvandla slagstiftets rörelseenergi till en elektrisk initieringssignal. Koncepten ska vara realiserbara och modulära för att kunna implementeras tillsammans med befintligt avfyrningssystem inom 84mm-familjen.

Arbetet innefattar kravsammanställning, konceptgenerering, framtagning av CAD-underlag, prototyp och konstruktionsprov. En rapport ska tas fram där koncepten redovisas tillsammans med analys av koncepts för-/nackdelar och identifiering av framtida vidareutvecklingspotential. Vidare ska rapporten redovisa sannolikheten att koncepten uppfyller de krav som initialt har sammanställts med hänsyn till t.ex. säkerhet, prestanda och miljökrav.

Mål

  • Studera teknikområdet och identifiera tänkbara tekniska lösningar(state of the art-analys, våra produkter och befintliga lösningar i andra produkter internt/externt)
  • Kravsammanställning
  • Konceptgenerering
  • Ta fram CAD-underlag
  • Prototypframtagning och konstruktionsprov
  • Slutrapport

 

Kvalifikationer

Maskinteknisk alternativt mekatronisk utbildning

Erfarenhet av CAD-verktyg

Apply for job!