Examensarbete: Metoder för högupplöst radaravbildning

Vacancies 30 September 2019

Closing date

17-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Ann-Marie Rehnström +46 (13) 180365
Ulf Sture Christer Larsson +46 (13) 181349
Apply for job!

Radar bygger på att man med hjälp av antenner skickar och tar emot radiovågor och sedan signalbehandlar den mottagna signalen för att exempelvis kunna detektera och följa mål. Genom att kombinera flera signaler från olika sändar- och mottagarpostiotioner, så går det även att avbilda två- eller tre-dimensionella objekt. På radarsektionen vid Dynamics finns det redan implementerade rutiner för radaravbildning, men det finns ett intresse av att utvärdera alternativa metoder med potentiellt bättre prestanda.

Prestandan för avbildningsmetoden beror på en rad olika faktorer. Bland annat beror det på den uppmätta bandbredden, våglängden, antalet antennpositioner som uppmätts, samt vilken signalbehandling som används. Utöver detta kan prestanda degraderas av brus, klotter och antennens karakteristik. 

Syfte:

Syftet med examensarbetet är att förstå, utveckla och implementera rutiner för högupplöst radaravbildning. Rutinen kommer att utvärderas i Matlab mot syntetisk och uppmätt data. En upplösning på centimeternivå bör kunna uppnås. Syftet är att genomföra radarmätningar för att kunna uppvisa prestandan även praktiskt. Utrustning för att genomföra detta finns på Saab Dynamics.   

Uppgift:


Arbetet består av en litteraturstudie för att se vad som är gjort inom området och för att bestämma vilka avbildningsmetoder som ska undersökas. Några exempel på avbildningsmetoder är back-projection, f-k migrering och fasmigrering. Därefter implementeras metoderna i Matlab och utvärderas med syntetisk data. När detta är gjort genomförs mätningar med antenner, positioneringsverktyg och en nätverksanalysator. Mätdata används för att säkerställa att metoden fungerar i praktiken. Särskild signalbenhandling för att kompensera för klotter och antennvariationer kan tillkomma.

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.

Din profil


Vi tror det här projektet passar dig som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på civilingenjörs- eller masterutbildning med inriktning fysik, elektro eller liknande. Du bör ha ett intresse för signalbehandling, vågutbredning och i viss mån antennteori och antennmätningar. Erfarenhet av MATLAB eller Python är fördelaktigt. Examensarbetet kan inom ramen för ämnet anpassas till sökandes bakgrund och intresse.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
Placeringsort är Linköping.

Apply for job!