Examensarbete: Modellbaserad konceptutveckling av system i obemannade flygande farkoster (UAV)

Vacancies 22 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Robin Mikiver [C] -
Peter Gotenstam +46 (13) 184795
Apply for job!

Examensarbete
 

Din framtida utmaning

Utvecklingen av nya obemannade flygande farkoster (UAV) innehåller en stor mängd designval. Det är typiskt svårt att överblicka vilka val som finns, dess inbördes beroenden och begränsningar, samt vad ett specifikt val får för konsekvenser till exempel på farkostens operationella prestanda, vikt, kostnad eller komplexitet. Potentialen i att kombinera omsorgsfull och strukturerad designmetodik med modellering, simulering och optimering är enorm!

Saab Aeronautics söker nu 1-2 personer för examensarbete inom designmetodik med utnyttjande av modellering, simulering och optimering med målsättning att hitta energieffektiva systemlösningar för flygande farkoster. Arbetet fokuserar på området Grundflygplansystem (eng. Vehicle Systems) vilket inkluderar exempelvis kylsystem, elkraft, hydraul, bränsle, landställ, räddnings- och oxygensystem, samt mjukvara för reglering, diagnos och övervakning.

Ett övergripande mål med examensarbetet är att genom tillämpning av desginmetodik ta fram en översikt över vilka grundläggande designval som finns vid utveckling av grundflygplansystem, med speciellt fokus på obemannade farkoster. Resultatet av detta förväntas bli någon form av karta, matris eller funktions-medel-träd innehållande en stor mängd designval. Översikten detaljeras sedan med avseende på delsystemet kylsystem. Med denna översikt av möjliga designval som utgångspunkt inriktas sedan arbetet på att modellera karaktäristik och funktion för ett antal prioriterade alternativa kylsystemkoncept. En kombination av flera typer av modeller är tänkbara – från enklare statiska dimensioneringsmodeller i t.ex. Matlab, Python eller Excel, till mer detaljerade och dynamiska simuleringsmodeller utvecklade i t.ex. Modelica eller Simulink. Målet är därefter att genomföra modellbaserade trade-off-studier för att skapa förståelse för under vilka förhållanden olika typer av kylsystemkoncept är mer eller mindre lämpliga. Sådana förhållanden kan vara exempelvis storlek på farkost, kylbehov eller höjd- och fartenvelopp. I fallet med två exjobbare så kan det, utöver kylsystem, bli aktuellt att fokusera även på elkraftsystem.
 

Den du är idag

Du föredrar ett övergripande systemdesignperspektiv och har ett stort intresse för modellering, simulering och konceptuell design av energieffektiva system. Lämplig bakgrund är M, Y, eller motsvarande med inriktning inom exempelvis flyg, farkostteknik, eller mekatronik. Du bör ha goda kunskaper i termodynamik och läst kurser inom modellering och simulering av fysikaliska och reglertekniska system, gärna med erfarenhet av Modelica eller Matlab/Simulink. Grundläggande kunskaper inom elkraftteknik är önskvärt.

Saab Aeronautics och Linköpings Universitet bedriver aktiv forskning på området, och det är meriterande om du har framtida forskningsintresse.

Arbetet utförs på sektionen Systemsimulering och Konceptutveckling inom området Grundflygplansystem. Metodstöd i examensarbetet kommer att ges av ämnesområdet IEI-Maskinkonstruktion vid Linköpings Universitet. Beroende på sökandes bakgrund och preferens kring examenstyp kan handledning alternativt fås även från ISY-Fordonssystem vid Linköpings Universitet.

Lämplig tidpunkt att påbörja arbetet är under januari 2020.

För arbetet krävs det att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Sista ansökningsdag är 2019-11-30, men urvalet sker löpande under ansökningstiden.
 

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Apply for job!