Examensarbete: Modellering av batterier och elektrisk motor med last

Vacancies 08 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Karlskoga

Contact

Ann-Marie Rehnström +46 (13) 180365
Anders Nyman +46 (586) 81467
Apply for job!

Bakgrund

 

Vid framtagning och utprovning av ett elektriskt drivsystem bestående av ett batteri och en elektrisk motor behövs en matematisk modell för systemet för att kunna förutsäga systemets prestanda och vid analys av mätresultat.

Framtagning av en modell sker typiskt i två steg:

 1. Analys av systemet och definition av matematiska samband.

2. Implementation av framtagna samband i lämplig simuleringsplattform.

 

Beskriving examensarbete

För batterier finns ett antal "standardmodeller" som kan anpassas till specifika förhållanden. En del av arbetet är att undersöka om dessa modeller är tillämpliga i detta fall.

Simulteringsplattform är tänkt att vara LTSpice för att medge simulering ihop med andra elektriska delsystem.

 Arbetet skall i första hand inriktas på batteriets elektriska egenskaper. Efter hand kan även termiskt beteende läggas till. Motor och dess last kan ägnas mindre utrymma då dess beteende är väl kända.

 

Arbetet bedrivs lämpligen i ett antal delprojekt ungefär enligt nedan:

1. Analys av "standardmodeller" och bedömning av deras lämplighet.

2. Val av lämplig modellstruktur och anpassning till data från befintligt batteri och motor.

3. Implementation av modell i LTSpice.

4. Test av modell mot mätdata från prov.

5. Rapportskrivning

 

Det är också önskvärt att ett antal hjälpfunktioner (skript /macro) tas fram för att underlätta hanteringen av mätdata ihop med LTSpice.

 

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.

 

Den du är idag

Vi tror det här projektet passar dig som är intresserad av fysik och/eller elektronik och ska genomföra ett examensarbete på 30 eller 15 hp på en civilingenjörs-, master- eller bachelorsutbildning.

 

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer.

Examensarbetet anpassas till de sökandes bakgrund och intresse.

 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Placeringsort är Karlskoga.

 

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

 

Elektroniksektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av 114 medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering

Apply for job!