Examensarbete: Överföring av styrsignaler över högsänningsbarriär med hög noggrannhet i störd miljö och stort temperaturområde

Vacancies 10 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Ninva Shamoun +46 (31) 7949486
Apply for job!

Examensarbete

Vissa radarsystem är uppbyggda med vandringsvågrör, VVR, (Travelling Wave tube, TWT) som slutförstärkare av mikrovågssignalen för att få hög uteffekt vid sändning. Den pulsade uteffekten kan uppgå till flera kW. VVR förstärker mikrovågorna med hjälp av en elektronstråle vars rörelseenergi överförs till mikrovågssignalen. För att skapa elektronstrålen krävs en accelerationsspänning på flera tiotals kV. För att styra elektronstrålen är VVR utrustat med ett styrgaller. Detta styrgaller kräver exakta spänningsnivåer för att VVR skall fungera som tänkt och är elektriskt refererat till accelerationsspänningen. Information om spänningsnivå (styrsignal) behöver därför kunna överföras över en högspänningsbarriär (accelerationsspänning till jord) med hög noggrannhet i en störd miljö över ett stort temperaturområde. Stor möda måste även läggas på robusthet, eftersom en felaktig spänning kan förstöra VVR. Kravet på bandbredd relativt lågt.

Styrsignal över högspänningsbarriär kan realiseras på många sätt. I det här examensarbetet är det tänkt att använda pulsviddsmodulering (PWM) med optisk eller elektriskt isolation. Arbetet skall täcka helheten från digital styrning på jordnivå till analog signal på högspänningsnivå. Fokus skall ligga på noggrannhet och robusthet.

I den teoretiska delen av examensarbetet ingår:

•                     Litteraturstudie och sammanställning av alternativa lösningar m fördelar och nackdelar.

•                     Framtagning av matematisk modell för överföringsfunktion.

•                     Onoggranhetsanalys uppdelad i individspridning och temperaturdrift.

I implementationsdelen av examensarbetet ingår:

•                     Konstruktion av krets för överföring av styrsignal.

•                     Verifiering av ovanstående krets i temperatur.

•                     Muntlig och skriftlig rapportering.

Din profil

Du är en examensarbetare, från Civilingenjörsprogrammet inom elektro/fysik eller motsvarande med stort intresse för elektronik. Du är drivande, självgående och är intresserad av både teoretisk och praktisk problemlösning. Exjobbet innehåller teoretiska delar, beräkningar och simuleringar och i implementationsdelen även praktisk arbete i form av elektrisk verifiering i labbmiljö varför du bör vara intersserad av dessa moment.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!