Examensarbete: Produktionsutveckling

Vacancies 31 October 2019

Closing date

15-Dec-2019

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Martin Skoglund -
Apply for job!

Examensarbete: Produktionsutveckling

Din roll

Examensarbetena som föreslås ha fokus på produktionsoptimering ur olika infallsvinklar.

En viktig del i Saabs fortsatta arbete med att förbättra produktionsflöde är att i ett tidigt stadium i utvärdera olika metoder och arbetssätt för produktion. Inom detta område finns ett antal utmaningar som berör strategiska val vid utvecklingen av produktionsverksamheten.  Arbetet kan genomföras ur ett antal olika infallsvinklar, exempel på dessa är:

 

Automatisering & AR

  • Utvärdering av möjligheterna att automatisera alternativt att robotisera delar av produktionstester
  • Skapandet av en AR applikation för produktion, ett ”proof of concept”

Produktionsflöden och internlogistik

  • Modulering och simulering av ett manuellt produktionsflöde
  • Framtagande av koncept för en arbetsstation med utgångspunkt i ergonomi och flexibilitet
  • Koncept för materialfasad samt studie av internlogistik samt lämpliga internemballage

Kvalitet

  • Framtidens kvalitetsstyrning, vad är ”best practice” idag och hur ser framtidstrenderna ut inom området. Hur kan Saab utveckla sitt kvalitetsarbete inom produktion

 

Ni förväntas självständigt planera upp arbetet med stöttning av handledare. Att utföra arbetet strukturerat och ge förslag till värdefulla vägval och slutsatser i en slutredovisning.

Din bakgrund

Som person bör du vara kommunikativ och kunna ta egna initiativ. Du är drivande, analytisk, strukturerad, och ansvarstagande.

Examensarbetena är lämpliga för två personer och ni går en mastersutbildning/bachelor med teknisk inriktning.

Ambitionen är att genomföra examensarbetet under våren/sommaren 2020.

 

Sista ansökningsdag är enligt ovan men urval sker löpande.

Vad blir du en del av

Surveillance, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.  

Avdelningen Sourcing & Production Göteborg består av ca 350 medarbetare med ansvar för inköp, produktion och underhåll av mark och flygburna radarsystem.

 

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

För kontakt gällande ex jobbet: Karin Siby 073-4379490 alt Patrik Stenqvist 073-4378932.

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretagföretag verksamt inom flyg-, land- och

marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 000 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

 

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!