Examensarbete: Redundanta datorsystem med realtids- och prediktiva schemaläggare

Vacancies 04 November 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Thomas Olausson +46 (31) 7948983
Apply for job!

Examensarbete:
Redundanta datorsystem med realtids- och prediktiva schemaläggare

Din roll

Distribuerade processer mellan flertalet noder i ett datorsystem skapar både ökad redundans och ger möjligheten att skala datorsystemet med fler noder då kraven på prestanda ökar. Kan man också förutspå framtida datorlast kan man potentiellt vinna prestanda i distribuerade system. I våra flygburna radarsystem är "up-tid" och prestanda av högsta vikt och därför är dessa tekniker av stort intresse för oss.

Examensarbetet kommer att fokusera på att utvärdera olika distribueringsmetoder, samt implementera dessa i en enklare representation av dagens system som finns i våra flygburna radarsystem. Systemet skall då vara redundant och hantera situationer som att noder i systemet slutar fungera eller att det tillkommer ytterligare noder i systemet.

Schemaläggningen av processer skall både göras genom att titta på den aktuella datorlasten i systemet och utgå från den, men även göras på ett prediktivt sätt där lasten hos de olika noderna förutspås. Detta för att potentiellt schemalägga processer på ett bättre sätt och få högre prestanda i systemet. Här önskas alltså att både enklare metoder som exempelvis "först-till-kvarn" implementeras men även mer avancerade metoder som kan inkludera olika machine learning-lösningar.

Målet med examensarbetet är:

  • Utvärdera vad som används på marknaden
  • Implementera olika distribueringsmetoder på en enklare representation av dagens system
  • Utvärdera resultaten från olika metoderna

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Datateknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete. 

Antal deltagare: 1-2 personer. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor). En bakgrund i machine learning, matematik och systemarkitektur är meriterande.

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Computer platforms and Runtime Environments vid affärsenheten Radar Solutions, Surveillance Systems.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

För mer information om SAAB läs här.

Apply for job!