Examensarbete: Säkra digitala leverabler

Vacancies 08 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Gunilla Schüldt +46 (31) 7948860
Apply for job!

Examensarbete inom Säkra Digitala Leverabler

Saab har ett ökande behov av digitala leverabler. Detta gäller både för vår interna utveckling och vid leverans till kund. Givet en högre utvecklingstakt med hjälp av utbyggda automatiska flöden så ställs allt högre krav på uppdateringar och leveranser med säkra digitala leverabler. Ambitionen är att varje mjukvarukomponent i sig skall vara signerad och dess äkthet behöver kunna verifieras med autentisering vid installationstillfället.

Examensarbetet innebär utveckling av verktyg och metoder för att i våra mjukvarukomponenter implementera:

 • Autentisering
 • Ursprung
 • Säkerhet
 • Kryptering
 • Säkerhetsklassificering

Din profil

Varje exjobb, vilket lämpligen utförs av två studenter, har typiskt följande delmoment:

 • Gör en översikt över problemområdet genom litteraturstudier.
 • Identifiera de mest intressanta lösningsalternativen genom en teoretisk utvärdering.
 • Gör konkreta implementeringar av de mest intressanta alternativen och mät/uppskatta erhållen prestanda/nytta.
 • Jämför resultaten med befintliga resultat inom området.
 • Dra slutsatser
 • Skriv en rapport och ge en muntlig presentation

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar landbaserade, flygburna och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Saab Surveillance, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. Din arbetsplats blir på sektionen Signal And Data Processing vid affärsenheten Surface Surveillance Systems.

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!