Examensarbete: Skapa Pacelab Suite interface med CATIA

Vacancies 08 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Alexander Lindstrand +46 (10) 2167855
Jan Rexander +46 (13) 183236
Apply for job!

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Sektionen Konceptdesign inom affärsområdet Aeronautics är idag en grupp på ca 15 medarbetare som ansvarar för design av framtida flygande produkter. Avdelningen primära ansvarsområde är i början av flygplansprojekt, då de första idéerna och skisserna etableras. Vidare ger avdelningen Aircraft Concept Design stöd till Saabs nuvarande produkter och pågående projekt. Avdelningens medarbetare har en bred kompetens från många discipliner inom Saab och arbetet sker i till största delen tillsammans med våra specialister inom och utom Saab.

Din framtida utmaning

På Saab Aeronautics sektion för Aircraft Concept Design tar vi fram tidiga koncept på flygplan. Till detta har vi en startmodell som är kopplad både till vårat design- och prestandaberäkningsprogram (Pacelab Suite) och till CATIA. Vi behöver utveckla ett gränssnitt mellan dessa två verktyg som möjliggör överföring i båda riktningar av parametervärden som beskriver ett flygplanskoncept. CATIA flygplansmodellen behöver även uppdateras för att återspegla definitionen som finns i Pacelab.

Syftet med exjobbet är att ta fram en ny startmodell i CATIA samt utveckla gränssnittet som synkroniserar flygplansmodellen mellan de olika programmen.

·         Litteraturstudie

·         Tidsplanering

·         Utveckling av Pacelab Suite gränssnittet

·         Uppgradering av CATIA startmodell

·         Dokumentation av ändringar

·         Rapportskrivning.

Detta examensarbete berör många ämnen och discipliner vilket gör att tillvägagångsättet och innehållet är öppet och kan påverkas av Dig som utförare.

Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2020.

Den du är idag

Vi söker en student som vill genomföra ett 30 ECTS examensarbete. Du är initiativrik, analytisk och har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför den egna gruppen. Din bakgrund är blivande civilingenjör inom farkostteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller annan motsvarande teknisk utbildning. Det är meriterande om du har läst specifika kurser inom modellering med CATIA V5, scriptning och macro-skrivning för styrning av CATIA modeller, programmering samt vara initiativrika Vi ser också gärna att du har ett stort intresse för utveckling av modeller och metodik. Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att du behärskar engelska i tal och skrift.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Jan Rexander, Rekryterande chef

Tel. 013-18 32 36

Kristian Amadori, kontaktperson

Tel. 013-18 40 02

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!