Examensarbete: Software Continous Delivery

Vacancies 10 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Roine Lundström +46 (31) 7949785
Apply for job!

Examensarbete inom automatiserade leveranser

En modern radar har många förmågor och många uppgifter som styrs av mjukvara. För att få effektiva och kvalitetssäkrade leveranser behöver vi visualisera och presentera verifieringsresultat på ett lättöverskådligt sätt.

Vi söker nu studenter som kan utvärdera, rekommendera och implementera en väldefinierad lösning. Det vill säga vilken typ av mätningar som ska genomföras, hur data ska samlas in och hur det ska presenteras.

Arbetet inleds med att göra nulägesanalys och att därefter samla in information för att kunna föreslå vilka mätningar som skulle stödja verksamheten bäst. Nästa steg är att ta fram förslag på hur mätningarna presenteras. Lösningen ska vara tillämpbar länge och vara möjlig att modifiera för kommande behov.

Det är viktigt att arbetet leder till ett konkret verktyg som kan demonstreras och användas brett av utvecklare på Saab. 

 

Varje examensarbete, vilket lämpligen utförs av två studenter, har typiskt följande delmoment:

  • Gör en översikt över problemområdet genom litteraturstudier.
  • Identifiera de mest intressanta lösningsalternativen genom en teoretisk utvärdering.
  • Gör konkreta implementeringar av de mest intressanta alternativen och mät/uppskatta erhållen prestanda/nytta.
  • Jämför resultaten med befintliga resultat inom området.
  • Dra slutsatser
  • Skriv en rapport och ge en muntlig presentation samt demo av verktyget

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar landbaserade, flygburna och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Saab Surveillance, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. Din arbetsplats blir på sektionen Signal And Data Processing vid affärsenheten Surface Surveillance Systems.

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!