Examensarbete: Stabilitet hos HPA under långa pulser

Vacancies 10 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Ninva Shamoun +46 (31) 7949486
Apply for job!

Examensarbete

För vissa radarapplikationer är det väsentligt att utsänd RF-signal kan hållas stabil över långa pulser. Detta ställer krav på biasering av högeffektförstärkaren (HPA). Antingen har man tillgång till höga strömnivåer från kraftaggregat eller så lagrar man energi i kondensatorbankar mellan pulserna.

Ytterligare problem att beakta vid långa pulser är termiska effekter samt, i fallet GaN-förstärkare, så kallade trappingfenomen (minneseffekter).

Frågeställningen kan liknas vid ett optimeringsproblem mellan kraftaggregat, kondensatorbankar och termisk miljö samt effekter av trappingfenomen och hur detta påverkar HPA-stabilitet avseende RF-amplitud och fas över långa pulser.

Målet med Examensarbetet är att ta fram teoretiska modeller samt att, i möjligaste mån, bekräfta modellerna genom mätningar på HPA.

Mätningar kommer ske med för tillfället tillgängliga HPAer, företrädesvis i GaN-teknologi, vilket kan medföra vissa begränsningar för omfattningen av verifierande mätningar.

I den teoretiska delen av examensarbetet ingår:

•              Litteraturstudie inklusive undersökning av patent

•              Framtagning av teoretiska modeller för HPA pulsad RF-prestanda som funktion av biasering, termisk miljö och ytterligare effekter som t. ex. nämnda trappingfenomen

I implementationsdelen av examensarbetet ingår:

  •          Bygga upp en testmiljö/testkrets för verifiering av HPA-prestanda
  •          Verifieringsmätningar
  •          Muntlig och skriftlig rapportering 

Arbetet kommer kunna omfatta uppgifter inom områdena kraftförsörjning, högeffekt RF-förstärkare och i viss mån GaN-teknologi lämpligt för studerande inom området Elektroteknik eller motsvarande. Implementationsdelen av examensarbetet kommer innehålla praktiskt arbete och tillämpade mätningar i labbmiljö.

Din profil

Du är examensarbetare ifrån Civilingenjörsprogrammet inom elektro/fysik eller motsvarande, med stort intresse för RF-teknik . Du är drivande, självgående och är intresserad av både teoretisk och praktisk problemlösning. Exjobbet innehåller en hel del teoretiska delar, beräkningar och simuleringar och i implementationsdelen även praktisk arbete i form av elektrisk verifiering i labbmiljö, både RF- och kraftprestanda, varför du bör vara intersserad av dessa moment.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!