Examensarbete: Utvärdering av omvärldsmodellering inom IR för taktiska simuleringar

Vacancies 07 November 2019

Closing date

01-Dec-2019

Location

Linköping

Contact

Ann-Marie Rehnström +46 (13) 180365
Hans Holmgren +46 (13) 186532
Apply for job!

Din framtida utmaning

En stor utmaning i designen av stridsflygplan är flygplanets överlevnad, dvs. flygplanets förmåga att undvika eller stå emot angrepp. Ett sätt att öka flygplanets överlevnad är att genom signaturanpassning förbättra förmågan att undvika upptäckt.

Tester av flygplanets överlevnad görs ofta i taktiska simuleringar där effekten av olika former av signaturanpassning kan undersökas. I dessa taktiska simuleringar är det viktigt att kunna modellera det egna flygplanet på ett korrekt sätt, men minst lika viktigt är att kunna modellera omgivningen.

Detta eftersom förmågan att undvika upptäckt oftast beror på hur pass väl flygplanet kan smälta in i sin omgivning. Förmågan att undvika upptäckt måste finnas i flera våglängdsområden; visuellt, radar och infrarött (IR).

Examensarbetet går ut på att utvärdera olika omvärldsmodelleringar inom IR-området genom att undersöka hur de påverkar möjligheten att undvika upptäckt. Detta ska göras genom att skapa en fysikalisk modell för upptäckt inom IR-området med mål, detektor och omvärldsmodell, samt att sätta sig in i och testa kommersiella programvaror för omvärldsmodellering.

Resultatet ska rapporteras skriftligt och det ska hållas en halvtids-/samt slutpresentation på Saab.

Den du är idag

Examensarbetet är tänkt för 1-2 personer och omfattar 30hp/person.
 

Vi söker dig/er med intresse för fysik och fysikalisk modellering och med erfarenhet av programmering i Matlab. Lämplig utbildning är civilingenjör/master med inriktning mot teknisk fysik, datateknik, elektronik eller liknande.

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vad du blir en del av

Examensarbetet kommer ske på Saab Dynamics inom optronik på sektionen för bildbehandling och optronik. Just nu arbetar ca 15 personer på sektionen inom en mängd olika teknikområden inom optronik och bildbehandling. Inom optronik arbetar vi framförallt med utveckling och systemdesign av optroniska system för missiler och sikten; modellering, simulering och beräkning av IR-signaturer; samt mätningar av IR-signaturer och efterföljande analys.

Övrigt

Placeringsort är Linköping.

Vi jobbar löpande med urval, men sista ansökningsdag är 30/11.

Apply for job!