Exjobb Kraftkonvertering

Vacancies 11 September 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Ann-Marie Rehnström +46 (13) 180365
Mattias Karlsson +46 (10) 2168166
Apply for job!

Vad du blir en del

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Elektroniksektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.

Din roll

Som en del av ett projekt är din uppgift att simulera och sedan konstruera en kraftlösning. Lösningen ska konvertera växelström till likström med en medelhög effekt. Utöver konverteringen ska även efterliggande logik konstrueras. Konstruktionen ska designas med ett modultänk. Konstruktion ska klara ett spann av växelströms ingångsvärden tillsammans med ett spann av likströms utgångsvärden och en varierande effektutgång.

Utmaningen i examensarbetet är att konstruera en säker design med ett modultänk som genom rigorösa simuleringar kan bevisas fungera tillsammans med efterföljande logik.

Arbetet ska presenteras igenom simuleringar med eventuella praktiska labbtester i skriftlig rapport.

Din profil

Det här projektet passar dig som studerar fysik och/eller elektronik och ska genomföra ett examensarbete på 30 eller 15 hp på en civilingenjörs-, master- eller bachelorutbildning.

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer och anpassas till de sökandes bakgrund och intresse.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Placeringsort är Linköping

Apply for job!