Field Service Engineer

Vacancies 14 February 2020

Closing date

15-Mar-2020

Location

Linköping

Contact

Lisen Götze [C] +46 (10) 2167765
Lars Mattsson +46 (13) 182018
Apply for job!

Som driftanalytiker hos oss kommer du att:

  • Tillse att driftdata erhålls och inkorporeras i datasystem.
  • Utvärdera och tillse att erhållen data redigeras och kompletteras för att uppnå en överenskommen datakvalitet.
  • Upprätta avvikelserapporter då felutfall har en ogynnsam trend alternativt inte uppnår predikterad driftsäkerhet.
  • Utgöra en del av ”backoffice” mot de intressenter (MGA/underhållsberedare) som har behov av framförallt driftdata men även underhållsdata i den kombination som varje enskild intressent har behov av. I denna roll kommer Saabspecifika men även FMV och FM datasystem utgöra underlag.
  • Delta i utgivning av rapporter i fastställd löpande procedur samt då speciella aspekter behöver belysas i ett djupare perspektiv. Presentation av rapporter sker förkommande fall.

Efter introduktion och kunskapsuppbyggnad ser vi kompetensutveckling inom GRIPEN C/D som en framgång både för personal som organisation.

Den du är idag

För att lyckas behöver du vara initiativrik, analytisk, har helhetssyn och ha ett utpräglat ordningssinne. I arbetet med rapporter och presentationer där statistik åskådliggörs är en redaktionell förmåga avgörande. Då du även ingår i ”backoffice”- funktionen är samarbetsförmåga och att vara lyhörd för intressentens önskemål viktiga för att nå sektionens mål.

Du har en teknisk utbildning och erfarenhet av flygunderhåll där erfarenhet av operativ drift av Gripen är meriterande. Tillsammans med ett intresse av statistik samt av att presentera innehållet i det statistiska underlaget är en bra grund att stå på. Statistik bearbetas och presenteras ofta med hjälp av Office-paketet, i vilket man behöver ha grundläggande kunskaper.

Du har goda kunskaper i såväl engelska som svenska, och körkort är ett krav. Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Apply for job!