Leankoordinator

Vacancies 20 November 2019

Closing date

18-Dec-2019

Location

Linköping

Contact

Magnus Franzén +46 (10) 2169244
Magnus Bergström +46 (13) 181620
Apply for job!

Vad du blir en del av

Din placering blir på affärsenhet Aerostructures inom affärsområde Industrial Products and Services. Aerostructures utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstruktur för både den civila och militära marknaden. Inom Aerostructures finns förmågan och tekniken att utveckla och tillverka alla typer av militär och civil flygplansstruktur, från koncept till färdigcertifierade produkter. Affärsenhetens största kunder är Airbus, Boeing och Aeronautics (Gripen).

Din framtida utmaning

Vi verkar i en starkt konkurrensutsatt bransch och har ambitionen att bygga en verksamhet i världsklass med avseende på säkerhet, kvalitet, effektivitet och leveransförmåga. Rollen som Leankoordinator är strategiskt viktig och du kommer ingå i ett team som ansvarar för utvecklingen av vårt Leansystem och stöd till organisationen i Lean och verksamhetsutveckling

Arbetet innebär att du skall vara med och leda, driva och samordna utvecklingen av Leanarbetet inom affärsenheten. Det är en roll där du samverkar med många funktioner inom och utom affärsenheten. Du kommer att arbeta med att koordinera olika förbättringsaktiviteter och förbättringsprojekt samt utbilda. En viktig del i rollen är att kommunicera, coacha samt stödja Leanarbetet och verksamhetsutvecklingen på alla nivåer inom affärsenheten.

För att lyckas bra i rollen bör du ha stor förmåga att samarbeta både inom och utom enheten. Förbättringsprojekt genomförs både i kontorsmiljöer och verkstadsmiljöer, ibland tillsammans med våra kunder. Du deltar också i affärsenhetens strategiarbete med avseende på Lean.

Den du är idag

Vi söker dig som kan tillföra, för oss nya eller breddade kunskaper, och kan hjälpa oss att ta nästa steg i vår utveckling av Lean. Du bör ha god kunskap om Leanmetoder, verktyg och träning samt god förståelse för förändringsarbete och förändringsprocesser samt förmåga att leda förbättringsprojekt. Vi ser gärna att du har teknisk utbildning på högskolenivå och det är meriterande om du har arbetat som ledare i en verksamhet präglad av Lean. Då digitalisering och vår verksamhetsutveckling kommer ”gå hand i hand” är en god övergripande kunskap inom digitalisering också meriterande.

Du bör ha förmåga att lära ut och coacha ledare och medarbetare i Lean-förhållningssätt. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift är en förutsättning.

Som person är du social, kommunikativ och har en positiv attityd. Du är inställd på att själv utvecklas och lära nytt i takt med verksamhetens förändrade behov Du bör också ha ett djupt intresse av att leda och motivera människor, inte minst eftersom förändringstakten av arbetssättet på affärsenheten är hög, mycket drivet av en tuff affärsmässig utmaning i den internationella marknad Aerostructures verkar på.

Kontakt information: Om du har frågor angående tjänsten, kontakta Stefan Rönnmark, rekryteringschef: +46 13 18 48 98

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Apply for job!