Master Thesis - AI for OA

Vacancies 14 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Robin Mikiver [C] -
Vibeke Kensing +46 (13) 185433
Apply for job!

Välkommen att göra din master thesis inom AI hos operationsanalys Saab Aeronautics!

Vad du blir en del av 

Vi erbjuder spännande exjobb där första steget blir att vara med och formulera och avgränsa problemet inom ett eller flera av områdena utan att förlora den intressanta komplexiteten.  Sektionen Operationsanalys utvärderar den operativa nyttan och prestandan hos framtida teknik i olika användningsfall för att få en effektiv produkt.

 Datorsimuleringar spelar en viktig roll för träning av piloter samt utvärdering av operativt användande av delsystem- och komplett flygsystem. I ett led att uppnå detta används en taktisk omvärldssimulator i vilken man kan modellera system man vill studera och logga resultat.

 

Din roll

För att styra beteende i simuleringen används b.la Decision Trees. Detta är en utmaning att göra optimalt i komplexa situationer, därför har olika AI-tekniker testats som komplement i tidigare examensarbeten.

 

Vi vill fördjupa och bredda dessa studier inom områdena:

·         Genetiska algoritmer

·         Constraint Programming

·         Reinforcement learning

·         Data Mining

·         Explainable AI

Du kommer att arbeta självständigt med att planera ditt arbete, integrera algoritmer för utvärdering och att skapa ett transparent och förklarbart resultat. Som stöd har du en mentor på operationsanalys och en handledare på universitet.
 

Varmt välkommen med din ansökan! Vänligen observera att vi jobbar med löpande urval.

Apply for job!