Master Thesis - Mapping of Logistics and Operations

Vacancies 16 October 2019

Closing date

30-Nov-2019

Location

Linköping

Contact

Johanna Hagelin +46 (13) 180303
Lars Mattsson +46 (13) 182018
Apply for job!

EXAMENSARBETE Logistikanalys – Kartläggning av SAAB Support & Services logistiska verksamhet
 

Vad du blir en del av:

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.
 

Affärsenhet Gripen Support hanterar all Gripen-relaterad verksamhet inom Support and Services och utgör en central punkt för både kunder och samarbetspartners. Enheten fokuserar på utveckling och leverans av supportlösningar till Gripen och support för utrustning i drift i nära samarbete med andra enheter inom Saab.
 

Sektionen Logistics Engineering ansvarar för logistikanalys och driftåtermatning för underhållsystem till Gripen och andra plattformar. Vi arbetar med analyser och optimering av supportsystem för att säkerställa flygplanets tillgänglighet. Vi har nu ett examensarbete inom logistikanalys.
 

Din framtida utmaning:

Idag hanterar Support & Service komplexa eftermarknadsflöden från ett antal olika kunder och skulle behöva en kartläggning av logistikverksamheten som den ser ut idag; i syfte att vi därefter ska kunna arbeta med förbättringar vad gäller att möta kundkrav och att sänka kostnader. Därmed efterfrågas en nulägesanalys av det uppsatta logistiska flödet i syfte identifiera vilka parametrar som är viktiga att följa upp, förbättra och optimera inom detta flöde.
 

Exjobbet föreslås innehålla följande element: kartlägga det nuvarande eftermarknadsflödet, förstå hur SAAB arbetar för att möte de specifika kundkrav som ställs inom försvars-/flygindustrin, identifiera relevanta parametrar för fortsatt uppföljning samt föreslå förbättringsåtgärder kring dessa.

För att lyckas med uppgiften krävs nyfikenhet och stort engagemang. Vi söker dig med intresse för problemlösning och som har en analytisk förmåga. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra. Väl utvecklad förmåga till helhetsperspektiv utan att släppa fokus från de avgörande detaljerna är ytterligare förutsättningar för att lyckas med uppdraget.
 

Du läser troligtvis en civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi eller logistik. Examensarbetets startdatum kommer vi gemensamt fram till. Då arbetet är komplext och kräver interaktion förutsätt att examensarbetet genomförs i par.

Välkommen med din ansökan!

Apply for job!