Master Thesis - Pattern Simulation

Vacancies 28 November 2019

Closing date

15-Jan-2020

Location

Gamleby

Contact

Anna Kolmodin -
Per-Johan Riis +46 (493) 14872
Apply for job!

Vad du blir en del av

Saab Barracuda i Gamleby utvecklar, marknadsför och tillverkar avancerade kamouflagesystem för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning. Vi är världsledande inom vår nisch och exporterar våra produkter till många olika länder i världen.

Barracuda vill effektivisera utvecklingen av nya camouflagematerial genom att utveckla metoder för att studera maskeringsmönster i virtuell miljö. Idag sker utvärderingen av nya mönster i fält vilket är mycket resurskrävande, både ekonomiskt och personalmässigt.

Beskrivning av exjobbet

Målet med examensarbetet är att utveckla en metod för att studera camouflagemönster i virtuell miljö.

Miljön kan vara helt syntetisk eller foto på olika typbakgrunder, tex ökenlandskap, tropiker eller skog.

Modellen av det syntetiska 3D maskeringsnätet bör ta hänsyn till textila egenskaper i ett maskeringsnät, tex elasticitet, draperbarhet, ljusspridning så långt som det är praktiskt möjligt inom ramen för examensarbetet.

Det är önskvärt att placera maskeringsnätet på olika avstånd från en observatör för att på så sätt kunna bedöma camouflagemönstrets egenskaper.

Om det är möjligt att använda mjukvara som redan används inom Saab är det en fördel, men inte ett krav.

Leverabler:

-          Inventering av intressant mjukvara för att utföra examensarbetet..

-Mjukvara/metodik för att överföra 2D mönsterfiler till en realistisk virtuell 3D scen.
-Metodik för att bedöma camouflagegenskaper i virtuell miljö.

Din profil

Vi tror att detta examensarbete passar dig som läser på universitet eller högskola med inriktning mot industridesign, grafik, spelutveckling. Vi tror att examensarbetet i stor utsträckning kan genomföras på lärosätets plats med regelbundna besök och avstämningar på Barracuda.

Apply for job!