Master Thesis 3D scanning

Vacancies 28 November 2019

Closing date

15-Jan-2020

Location

Gamleby

Contact

Anna Kolmodin -
Per-Johan Riis +46 (493) 14872
Apply for job!

Vad du blir en del av

Saab Barracuda i Gamleby utvecklar, marknadsför och tillverkar avancerade kamouflagesystem för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning. Vi är världsledande inom vår nisch och exporterar våra produkter till många olika länder i världen.

Barracuda vill effektivisera dagens designprocess för mobilt kamouflage. Designprocessen är idag resurskrävande och innefattar mycket resande och arbete ute hos kunder. Med modern skanningsteknik skulle   processen kunna effektiviseras till nytta för både kund och leverantör. 

Beskrivning av exjobbet

Målet med examensarbetet är att ta fram en metodik för att på ett snabbt sätt skapa en CAD-modell/mesh-yta av fordon med hjälp av 3D skanningteknik.

I arbetet ingår teoretisk utvärdering av olika tekniker såsom fotogeometri och olika laserskanners, där en av teknikerna väljs ut för realisering.

Målbilden är att på 8 h kunna skanna in ett fordon i storleksordning (5m x 3m x 4m) samt skapa en modell som går att jobba med i 3D-mjukvara såsom SolidWorks, Rhino, eller liknande.

Noggrannheten på modellen bör vara minst ± 1 cm.

Metoden bör kräva minimalt med utrustning samt vara enkel att utföra

Leverabler:

-Screening av olika metoder för att skapa en 3D-modell inklusive kostnad, prestanda samt svårighetsgrad av respektive teknik.
-3D-modell skapad med hjälp av en av utvald teknik av ett fordon

Din profil

Vi tror att detta examensarbete passar dig som läser på med inriktning design, 3D skanning, CAD. Vi tror att examensarbetet i stor utsträckning kan genomföras på lärosätets plats med regelbundna besök och avstämningar på Barracuda. universitet eller högskola

Apply for job!