Produktionstekniker

Vacancies 16 April 2019

Closing date

13-May-2019

Location

Järfälla

Contact

Josefin Andersson [C] +46 (10) 2156097
Henric Theorin +46 (10) 2154603
Apply for job!

, Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Inom sektionen Manufacturing finns bland annat funktionerna elmontering, mekanikmontering, kretskortsmontering och magntronverksamhet. Sektionens främsta uppgift är att montera och testa elektronik-/mekanikprodukter för småskalig serieproduktion. Vi söker nu en medarbetare till vår magnetronverksamhet.

Magnetronen är ett sändarrör där elektrisk och magnetisk energi omvandlas till mikrovågsenergi. Magnetronen sitter företrädesvis i olika radarapplikationer.

Verksamheten har idag hand om projektledning, produktion, kontroll, förråd, leveranser och kvalitetssäkring när det gäller produkten magnetron. Vi tillhandahåller även all dokumentation såsom upprättande/ändringar av arbetsbeskrivningar, processbeskrivningar och protokoll. Avdelningen består för närvarande av 6 personer.

Din roll

Dina uppgifter blir att vara med i ett självstyrande team där flexibilitet och självständighet är en nödvändighet. Lära dig behärska flertalet monteringsmoment samt processoperationer. Ta del av och ansvara för tillhörande kemiprocesser. Säkerställa, följa och utveckla rutiner/processer mot interna/externa kunder för att effektivisera verksamheten till att producera/underhålla magnetroner. Efter hand kommer arbetsuppgifterna att bli fler och det innebär att man kan bli ansvarig för någon process/administrativ arbetsuppgift inom verksamheten. Vid behov kan det även förekomma arbete på andra avdelningar inom Produktionen.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

–       Upprätthålla och förbättra tillverkningsunderlag/processbeskrivningar.

–       Finmekanisk montering.

–       Test/provning av magnetroner.

–       Lödning med gaslåga.

–       Mekanisk montering.

–       Vakuumpumpning.

–       Ytbehandling.

–       Viss vana att arbeta under mikroskop

Den du är idag

Dina kvalifikationer:

–       Att sätta kvalitet framför kvantitet.

–       Erfarenhet av ytbehandling/ Kemikaliehantering är en merit.

–       Grundläggande elektrisk förståelse.

–       Du har förmågan och viljan att arbeta självständigt.

–       Gymnasiekompetens och/eller relevanta kunskaper.

–       Flerårig erfarenhet av finmekaniskt arbete eller liknande.

–       God kunskap i mekanisk ritningsläsning

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Kontaktinformation:

Lars Axelsson, rekryterande chef

Telefonnummer: +46 102156208

Email: lars.axelsson@saabgroup.com

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!