Programme Quality Manager

Vacancies 03 April 2019

Closing date

28-Apr-2019

Location

Karlskoga

Contact

Exina Karmanik [C] +46 (10) 2168267
Therese Doverholt +46 (586) 81962
Apply for job!

Nu söker vi en "Programme Quality Manager" till sektionen "Programme Quality Management" – är du den vi söker?
 

Din framtida utmaning

Som Programme Quality Manager (kvalitetsledare), arbetar du i huvudsak för en eller flera Programme Managers; en Programme Manager har det övergripande ansvaret för till denne tilldelade beställningsgenomföranden. Som Programme Quality Manager kommer din huvuduppgift vara att verka för att leveranser till kunder i beställningsgenomföranden uppfyller och överträffar kundernas förväntningar avseende kvalitet, genom i huvudsak förebyggande aktiviteter.
 

I denna roll kommer du att:

- Agera som vår kontaktperson mot kunders kvalitetsrepresentanter
- Utarbeta kvalitetsplaner, inklusive flöda ner kundkrav och/eller förväntningar
- Samarbeta med kvalitetsfunktioner/-roller i projekten
- Planera och genomföra kvalitetsrevisioner
- Planera och genomföra leveranskontroller


Den du är idag

Vi tror att du har flera års erfarenhet från inköp, produktion eller utveckling, med intresse för kvalitetsfrågor. Du har en högskoleexamen eller motsvarande. Det är önskvärt att du har erfarenhet av Lean och/eller Sex-sigma, men inget krav. Ytterligare plus om du har kunskap om verksamhets-/kvalitetssystem och kvalitetsstandarder.

Som person är du en god lyssnare och driven kommunikatör, speciellt i samarbete med kunder och interna intressenter. Dina språkkunskaper i svenska och engelska håller självklart hög kvalitet. Eftersom du har lätt att anpassa dig i olika miljöer och kulturer trivs du med att få resa världen över och få lära dig nya saker.


Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
 

Vad du blir en del av

Avdelningen Programmes, del av affärsenheten Ground Combat, ansvarar primärt för beställningsgenomföranden och produktledning rörande produktfamiljerna Carl-Gustaf, AT4, NLAW och BILL. I detta ingår ansvar för fakturering, kassaflöde, bruttomarginal och produkternas kvalitet och lönsamhet. Dessutom har vi en viktig roll i utarbetande av offerter. Vi investerar i produktutveckling baserat på marknadsbehov, med teknik i framkant. Våra produkter är eftertraktade på marknaden, och vi har en bred internationell kundbas. Avdelningen är uppdelad på tre sektioner: Programme Management, Quality Management och Product Management.


Välkommen med din ansökan!


Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!