QC, Quality Controller

Vacancies 07 August 2019

Closing date

27-Sep-2019

Location

Karlskrona

Contact

Charlotta Lundblad +46 (10) 2174274
Peter Wilhelmsson +46 (10) 2174475
Apply for job!

Din framtida utmaning

Sektionen Quality development & Control, som är en del av Operational Control-organisationen i Karlskrona, har två huvudsakliga ansvarsområden.

Quality Assurance.
Att gentemot våra kundprojekt ansvarar funktionen för att förbereda planera, resursförsörja och genomföra kvalitetskontroller på produkter.

Quality Control
Att tillsammans med övriga funktioner, kartlägga ingående krav och standarder, säkerställa tillämpning av dessa i tillverkningsprocesser, driva metoder för löpande kvalitetsutveckling och kontinuerligt driva förbättringsarbete, genom både förebyggande arbete och avvikelsehantering.

För att möta SAAB Kockums nuvarande och framtida utmaningar satsar vi på att utveckla vår ”Quality Control”, som en del att höja både effektiviteten i produktion och kvalitén på alla produkter som konstrueras och produceras

Som en del i denna satsning söker vi nu dig som har en dokumenterad erfarenhet av kvalitetsarbete och/eller utbildning. 

Arbetet bedrivs tvärfunktionellt, i tätt samarbete med angränsande funktioner som t.ex. konstruktion, beredning, och produktion och inkluderar säkerställande av processtandarder/krav.

Arbetsuppgifterna innebär kortfattat:

  • Granska ingående kravställningar och standarder.
  • Arbeta med förebyggande kvalitetsverktyg, t.ex. FMEA, styrplaner, ”weekpoint management”, statistiska analyser etc.
  • Jobba med avvikelsehantering enligt 8D-metodik, med tonvikt på träffsäkra rotorsaksanalyser och efterföljande effektiva motåtgärder.
  • Att stödja produktion i sin egenkontroll och sprida den kvalitetskultur som är en självklar framgångsfaktor för alla moderna företag.

Den du är idag

Vi söker dig som tidigare har arbetat med kvalitet och har ett grundmurat intresse för dess metodiker. Du behöver ha en uppenbar förmåga att aldrig ge upp eller släppa taget.

Du bör vara drivande och innovativ i ditt arbete och ha ett stort intresse av att lära dig verksamheten. Förmågan att kommunicera och kompromissa med sin omgivning ser vi som en av de största framgångsfaktorerna.

Vi ser gärna att den sökande har en examen som högskoleingenjör eller motsvarande erfarenheter.
 

Du behärskar det svenska och engelska språket på en hög professionell nivå i såväl tal som i skrift.  Goda datorkunskaper är ett krav liksom körkort.

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Vad du blir en del av

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning - att göra världen till en säkrare plats.

Saab Kockums AB är en helhetsleverantör av marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi designar, bygger och underhåller marina ytfartyg och ubåtar som innehåller världens mest avancerade smygteknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling (AIP) systemet och minröjningssystem.
 

På Saab Kockums AB är produktionen hjärtat i varvsverksamheten. Vi ansvarar för nybyggnation, ombyggnad samt underhåll av ytfartyg och u-båtar och har en stark övertygelse om att kompetens och lagarbete skapar väldsunika produkter. Vi är helt enkelt stolta skeppsbyggare på teknologins framkant. Vill du följa med på vår resa?

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!