Sektionschef Produktion

Vacancies 24 September 2019

Closing date

20-Oct-2019

Location

Linköping

Contact

Exina Karmanik [C] +46 (10) 2168267
Johan Ginning +46 (13) 184306
Apply for job!

Din framtida utmaning

I din roll som sektionschef på vår enhet i Malmslätt agerar du utifrån perspektivet att uppnå en lärande organisation med engagerade medarbetare som bidrar till positiv utveckling genom att de förstår företagets utmaningar, affärsidé och övergripande målsättningar.

Fokus i rollen är att driva utveckling inom den egna avdelningen samt att eftersträva rätt kvalitet till rätt kostnad vilket innebär att ständigt vara proaktiv gällande förbättringar. Vi ser att du strävar efter att medverka aktivt till att uppfylla kundens förväntningar med bibehållen eller lägre kalkylerad tillverkningskostnad.

Arbetsområden kommer mer detaljerat b.la att involvera:

 • Personalledning-utveckling och rekrytering inom verksamhetsområdet.
 • Detaljplanering av produktionen.
 • Kapacitetsberäkningar och resursfördelning.
 • Optimering av kvalitet, metoder, material och personal.
 • Samarbete med produktutveckling och konstruktion vid utveckling av material/produkter.
 • Att medverka vid framtagandet av arbetsinstruktioner.
 • Introduktion och utbildning av underställd personal.
 • Arbetsmiljöansvar.
 • Att stödja närmaste högre chef i budgetarbete.

Det är viktigt att du som sektionschef skapar dig kännedom om verksamhetssystemet, lagar, regler och arbetsrutiner.

Den du är idag

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet. För

att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet utav ledarskap samt är tekniskt intresserad. Har du tidigare varit linjechef är detta meriterande. Det viktigaste är att du har förmågan att hantera målstyrning och uppföljning samt kan tillgodogöra dig och förmedla information.


För oss är det viktigt att man som anställd kan leva upp till företagets grundvärderingar och vi värdesätter initiativrikedom och drivkraft i dig som person. Du har mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera internt såväl som externt. Vi ser även du är kvalitetsmedveten samt serviceinriktad.

Utöver ovanstående har du:

 • Förmåga att kommunicera på engelska, muntligt och skriftligt.
 • God kännedom om de lagar och regler som styr arbetsmiljö och arbetarskydd.
 • Datavana på en god nivå.
   

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
 

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer,

obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden.

Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda

undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Produktionens huvudsakliga ansvar är att producera varor och tjänster inom angivna områden så att:

 • Kvalitet, leveranstid och kostnader överensstämmer med uppställda mål.
 • Det alltid strävas efter att ständigt förbättra våra processer och flöden.
 • Produktionen bedrivs på ett arbetsmiljö säkert sätt och att företagets miljöpolicy efterlevs.
 • Kapitalbindningen optimeras inom området.

Välkommen med din ansökan!

Apply for job!