Software Engineer (Systems)

Vacancies 04 September 2020

Closing date

30-Sep-2020

Location

Linköping

Contact

Emir Acar +46 (10) 2169353
Matti Högnäs +46 (10) 2161648
Apply for job!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

 

Sektionen Sensorfusion & Taktisk Styrning är en del av området Taktiska system inom Aeronautics, och ansvarar för utveckling av dagens och framtidens Beslutstödssystem.

 

Beslutstödssystemet syftar till att underlätta för piloten att optimera användningen av flygplanet, eller en grupp av flygplan, mot den taktiska avsikten. Vi löser detta genom att fusionera data från samtliga av flygplanens taktiska sensorer (radar, lR, bildinformation, datalänkar, mm), automatiskt analysera och dra slutsatser baserat på fusionerat data, optimera användningen av flygplanets sensorer mot de uppgifter som ska lösas i varje given situation samt att ge ett taktiskt stöd till piloten.

 

Kontaktytorna i utvecklingsarbetet är många. Inom Saab samarbetar vi med samtliga team som utvecklar sensorer, human machine interface (HMI), operationsanalys, flygprov m.fl. Externt har vi täta kontakter med kunder samt användare inom flygvapnet, andra Saab-bolag och forskningsinstitut.

Din framtida utmaning

Inom utvecklingen av Gripens Beslutstödssystem vill vi nu förstärka sektionen med en mjukvaruutvecklare.

 

Du kommer att arbeta med systemdesign, mjukvaruutveckling samt integration och test av Beslutstödssystemets centrala funktioner som t.ex. sensorfusion, situationsanalys och multi-sensorstyrning för att säkra det taktiska systemets funktioner.

 

Du kommer att ingå i ett av våra tre tvärfunktionella agila scrumteam. Teamen är självbestämmande med ansvar för sina respektive applikationer och funktioner. Vi arbetar med agila arbetsmetoder och en blandning av beprövade och moderna verktyg som t.ex. Git/Bitbucket, Jira, Confluence. Teamen arbetar med implementation i C++.

Den du är idag

Du har ett genuint intresse av teknik och mjukvara och trivs i agila team. Du tycker att det är intressant att arbeta i hela utvecklingskedjan från koncept till färdigt system.

 

Vi söker dig som är högskole-, civilingenjör eller motsvarande med erfarenhet av mjukvaruutveckling av komplexa system och har goda kunskaper i C++

Följande personliga egenskaper anser vi är viktiga:

·         Gillar att jobba noggrant och systematiskt

·         Initiativtagande, inhämtar självständigt information som krävs för att lösa uppgiften

·         Flexibilitet – du kan anpassa dig till förändringar och omprioriteringar som sker under projektets gång.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Placeringsort är Linköping.

Apply for job!