Systemarkitekt modellbaserat arbetssätt (MBD), inom konstruktion och produktion

Vacancies 05 September 2019

Closing date

22-Sep-2019

Location

Linköping

Contact

Paula Törnvall +46 (13) 184528
Niklas Krakau +46 (13) 185733
Apply for job!

Din roll

I din roll som systemarkitekt kommer du att arbeta med MBD-flödet i produktutvecklingsprocessen utifrån verksamhetskrav, med målet att effektivisera arbetssättet. Du kommer att fokusera på optimering, integration och utveckling av nuvarande och kommande system för design, produktion och underhåll av militära flygplanssystem.

Det är viktigt att du har förmågan att se saker ur ett helhetsperspektiv och att du förstår tankesättet kring arbetsflöden. Du kommer att ingå i vår förvaltningsorganisation, men även vara involverad i ett flertal projekt där arbete görs mot MBD-flödet i produktutvecklingsprocessen och de system som ingår där. För att förstå verksamhetens behov kommer du att arbeta dagligen med användare och kravställare.

Exempel på arbetsuppgifter som ligger inom rollen som systemarkitekt:

• Ta ansvar för helheten för applikationer och integrationer samt säkerställa förvaltningsbarhet

• Bidra i förstudiearbeten samt verksamhetsutvecklingsprojekt i syfte att ge input utifrån ett systemperspektiv

• Medverka vid granskning av specifikationer utifrån ett systemperspektiv

• Ge förslag på nya behov gällande utveckling

• Ansvara för Coding Guidelines och att dessa följs

• Vara väl insatt i valda lösningar i pågående projekt och förmedla nödvändig information till teamen

• m.m.

Din profil

Vi letar efter en person med goda kunskaper som användare och/eller systemutvecklare inom ett eller flera system  som används inom konstruktion, produktion och underhåll av flygplanssystem. De viktigaste av dessa system är ENOVIA, CATIA och DELMIA. Vi tror att du sedan tidigare har arbetat som systemutvecklare eller systemarkitekt samt har erfarenhet av arbete med modellbaserade arbetssätt och integrerade systemlösningar.

Som person har du ett genuint intresse för kunden och användarnas behov och önskemål. Du är duktig på att kunna se samband och beroenden och har ett stort intresse för att utveckla teknik. Du har en kulturell medvetenhet då arbetet bedrivs i en internationell miljö.

Du har en god förmåga att skapa samt följa en kravbild men vågar även ifrågasätta och komma med förslag på nya eller förändrade krav. Du har vana av att kritiskt analysera information för att kunna avgöra vad som är relevant för uppgiften.

Arbetet kommer att ske både självständigt och i team, varför du bör ha lätt att samarbeta med andra och vara öppen för nya idéer, samt även vara bekväm i en ledande roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Eftersom tjänsten innebär kontakter både med kravställare och utvecklare behöver du behärska svenska såväl som engelska väl.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande.

Vad du blir en del av

Du kommer att verka inom avdelningen Gorvenance & Management Support och kommer att bli en del av området Model Based Engineering. Området Model Based Engineering är en stödfunktion till Aeronautics verksamhet för produktutveckling och tillhandahåller de metoder som företagets ingenjörer använder i sitt dagliga arbete. Vår kärnkompetens ligger inom användarstöd, utveckling av metodik och teknik, strategiska affärsåtaganden samt förvaltning och anpassning av den metodik och teknik som används inom affärsområdet.

Området är ledande inom MBD-metodik, Model Based Definition, en metodik där alla krav på artikeln finns i 3D-modellen och återanvänds inom samtliga discipliner i produktutvecklingsprocessen. Inom området arbetar drygt 40 personer med varierande bakgrund, ålder och kön.

Vi letar nu efter systemarkitekter som ska arbeta med områdena konstruktion och produktion.

Apply for job!