Systemingenjör - Guidance navigation & control

Vacancies 20 December 2019

Closing date

16-Feb-2020

Location

Linköping

Contact

Emir Acar +46 (10) 2169353
Nicklas Johansson +46 (13) 186365
Apply for job!

Sektionen Guidance, Navigation and Control inom avdelningen System Design i Linköping och Karlskoga ansvarar för funktionsutveckling av styrsystem till missiler och torpeder, utveckling av simuleringsmodeller samt navigerings- och attitydbestämningssystem för militära och civila tillämpningar. Sektionen ansvarar även för uppdrags- och ruttplanering som utgör en central del i systemets autonoma uppträdande.

 

Till sektionen söker vi dig som är intresserad av att medverka vid framtagning och vidareutveckling av avancerade autonoma missil-, undervattens- och  torpedsystem. Arbetsuppgifterna omfattas av något eller några av följande områden. Du behöver inte kunna allt, vidareutveckling ges inom ramen för ditt arbete:

·         Systemanalys

·         Analys och syntes av styrsystem

·         Modellering och simulering

·         Navigering

·         Uppdrags- och ruttplanering

·         Autonomi

Algoritm- och systemutvecklingen sker i mindre team med hjälp av moderna utvecklingshjälpmedel såsom MATLAB, SIMULINK. Du kommer att arbeta med projekt i olika stadier; systemdefinition, specificering, utveckling, kodning, verifiering samt dokumentation av produkten.

Vi arbetar nära forskningsfronten med specialister inom Navigering och Guidance & Control samt industridoktorander.

Din profil;

Vi söker därför civilingenjörer, eller personer med motsvarande kompetens.

Meriterande är erfarenhet av funktionsutveckling inom Guidance & Control, applikationskunskap om autonoma och/eller flygande farkoster och undervattensfarkoster samt erfarenhet av rollen som delprojektledare är önskvärt.

Meriterande är även erfarenhet inom navigeringsområdet, både praktiskt och teoretiskt. Gärna erfarenhet som innefattar hårdvara och mätprovskampanjer, avancerad statistisk signalbehandling för efterbearbetning av mätdata och funktionsutveckling av algoritmer.

Vid frågor kontakta rekryterande chef Torbjörn Crona, 0734-186642

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen

Skicka gärna in din ansökan redan nu då rekrytering sker löpande.

Apply for job!