Vi söker drivna och ambitiösa studenter med intresse för säkerhetsfrågor, som vill göra praktik på Saab

Vacancies 22 January 2020

Closing date

31-Dec-2020

Location

Linköping

Contact

Jens Berglund +46 (13) 181122
Apply for job!

Vi söker drivna och ambitiösa studenter med intresse för säkerhetsfrågor, som vill göra praktik på Saab.

 

Om oss

Saabs säkerhetsfunktion arbetar med följande:

Personalsäkerhet: Förebygger att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet. 

Informationssäkerhet: Förebygger att uppgifter som omfattas av sekretess obehörigen röjs, ändras eller förstörs.

Anläggningsskydd: Förbygger att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till känsliga uppgifter eller verksamhet.
Brandskydd: Förebygger skador, brand och fara för personal, materiel, verksamhet och information samt upprätthållandet av försäkringskrav.

 

 

Din roll
Följande arbetsuppgifter är exempel på vad praktikanter kan göra hos oss:

 

 • Biträda vid säkerhetsprövningar och bakgrundskontroller
 • Kommunikation via IntraNet, filmer och kampanjer
 • Utbildningar, biträdande eller ansvarig för delmoment
 • Verksamhetsstyrning så som regelverk och bestämmelser 
 • Beredskaps- och krisövning
 • Riskanalyser, verksamhetsöversyn och utvärderingar
 • Resesäkerhet, landsäkerhetsplaner och skyddsutrustning
 • Revisioner och skadeförebyggande arbete

 

Din profil

 

 • Pågående yrkesförberedande högskoleutbildning alt pågående akademisk högskoleutbildning.
 • God förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift 
 • Grundläggande kunskaper i Office programmen 

 

Andra meriter:

 • Grafisk design
 • Kommunikation
 • Analys
 • Webhantering
 • B-körkort
 • God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift

 

Din ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev innehållande:
 • Önskad praktikinriktning enl. ovanstående information
 • Önskad ort för praktiken
 • Varför praktik vill göras hos oss
 • Tidsperiod för praktikkursen
 • Fullständiga kontaktuppgifter

 

 

Övrig information:
Praktikplats kan i första hand erbjudas i Linköping & Stockholm men kan i vissa fall erbjudas på andra orter.

 

Praktiken kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

 

Rekryterande linjechef, Jens Berglund
Kontaktperson, Loise Backryd, telnr. +46 73 4186576

Apply for job!