Vi söker drivna och ambitiösa studenter med intresse för säkerhetsfrågor, som vill göra praktik på Saab

Vacancies 05 March 2020

Closing date

31-Dec-2020

Location

Linköping

Contact

Jens Berglund +46 (13) 181122
Apply for job!

Vi söker drivna och ambitiösa studenter med intresse för säkerhetsfrågor, som vill göra praktik på Saab.

 

Om oss

Saabs säkerhetsfunktion arbetar med följande:

Personalsäkerhet: Förebygger att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet. 

Informationssäkerhet: Förebygger att uppgifter som omfattas av sekretess obehörigen röjs, ändras eller förstörs.

Anläggningsskydd: Förbygger att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till känsliga uppgifter eller verksamhet.
Brandskydd: Förebygger skador, brand och fara för personal, materiel, verksamhet och information samt upprätthållandet av försäkringskrav.

 

 

Din roll
Följande arbetsuppgifter är exempel på vad praktikanter kan göra hos oss:

 

 • Biträda vid säkerhetsprövningar och bakgrundskontroller
 • Kommunikation via IntraNet, filmer och kampanjer
 • Utbildningar, biträdande eller ansvarig för delmoment
 • Verksamhetsstyrning så som regelverk och bestämmelser 
 • Beredskaps- och krisövning
 • Riskanalyser, verksamhetsöversyn och utvärderingar
 • Resesäkerhet, landsäkerhetsplaner och skyddsutrustning
 • Revisioner och skadeförebyggande arbete

 

Din profil

 

 • Pågående yrkesförberedande högskoleutbildning alt pågående akademisk högskoleutbildning.
 • God förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift 
 • Grundläggande kunskaper i Office programmen 

 

Andra meriter:

 • Grafisk design
 • Kommunikation
 • Analys
 • Webhantering
 • B-körkort
 • God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift

 

Din ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev innehållande:
 • Önskad praktikinriktning enl. ovanstående information
 • Önskad ort för praktiken
 • Varför praktik vill göras hos oss
 • Tidsperiod för praktikkursen
 • Fullständiga kontaktuppgifter

 

 

Övrig information:
Praktikplats kan i första hand erbjudas i Linköping & Stockholm men kan i vissa fall erbjudas på andra orter.

 

Praktiken kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

För närvarande har vi ett högt tryck på ansökningar, vilket är fantastiskt roligt men också leder till något längre handläggningstider hos oss. Alla som har skickat in ansökan får svar, så håll ut även om du tycker att det gått lång tid. Tack för er förståelse!

 

Rekryterande linjechef, Jens Berglund
Kontaktperson, Loise Backryd, telnr. +46 73 4186576

Apply for job!