Norge inviterer til økt samarbeid om Gripen

Gripen International har mottatt en invitasjon fra Det kongelige norske Forsvarsdepartementet for å diskutere en mulig fremtidig samarbeidsmodell i forbindelse med Norges eventuelle innkjøp av nye kampfly. Forhandlingene vil begynne over nyttår.

En videreutvikling av Gripens nye generasjon av kampfly, kalt Gripen N, er allerede blitt tilbudt Norge i et tilsvar på en offisiell forespørsel fra Norge til Gripen International tidligere i år. Tilbudet, som støttes av den Svenske regjeringen, inneholder også forslag om et industrielt samarbeid og muligheter for videreutvikling i samarbeid med norsk industri.

”Vi ser frem til å synliggjøre de mulighetene som ligger i et tettere samarbeid med Norge, og ser frem til at vi i fellesskap kan komme frem til optimale løsninger” sier Hans Rosén som er kampanjeansvarlig for Norge i Gripen International i en kommentar. ”Vi har allerede hatt god kontakt og fruktbare samtaler med representanter fra regering og de politiske partiene og Forsvaret. Vi opplever det som om norsk industri er meget tilfredse med at vi nå får muligheten til å ta dette samarbeidet et skritt videre. Det er et viktig fremskritt at Gripen nå kan få de samme mulighetene og vilkårene som våre konkurrenter”
[Missing text /rssimporter/infoprovider for ]Cision

[Missing text /rssimporter/downloadfiles for ]