Saab välkomnar ‘antikorruptionsindex för försvarsindustrin’

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab välkomnar Transparency Internationals ‘Defence Companies Anti-Corruption Index’, som publiceras idag. Indexet, som rankar försvarsföretags system och processer för att förebygga korruption, placerar Saab högt med 77,9 procent, vilket ger företaget betyget B. Betygskalan löper mellan A-F. Av de 129 indexerade företagen ligger 16 före Saab, 11 på samma betyg och 101 bakom.

En närmare granskning av Saabs enskilda bedömning visar höga poäng i kategorierna ’risk management’ (100 procent) och ’codes and policies’ (95,5 procent). I kategorierna personnel and helplines’’ samt ’leadership, governance and organisation’ fick Saab 80 respektive 72,2 procent. I ’training’ var rankades Saab på 30 procent. När det gäller just ’training’ har Saab ett effektivt program på plats som omfattar medarbetare inom marknad och försäljning, snarare än all personal.

Trots den höga rankingen, ser Saab behovet av att fortsatt utveckla och stärka antikorruptionsarbetet – i en strävan att alltid bli bättre.

- Saab har ett etiskt förhållningssätt till hur vi gör affärer och nolltolerans när det gäller korruption. Vi är välkomnar Transparency Internationals arbete och ser positivt på att ha fått en så bra ranking. Vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka upp våra antikorruptionsprocesser och system med den tydliga ambitionen att nå betyg A, säger Saabs vd och koncernchef, Håkan Buskhe.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com  
www.saabgroup.com/Twitter 
www.saabgroup.com/YouTube 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

PDF