Saab diskuterar innovation och tillväxt under Tillväxtdagarna i Linköping

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab är en av medarrangörerna till Tillväxtdagarna i Linköping, ett forum där näringsliv, politik och universitet möts för att diskutera innovation, kompetensförsörjning och tillväxt i regionen. Saabs VD Håkan Buskhe och strategidirektör Dan Jangblad deltar och pratar bland annat om innovation, konkurrenskraft och lokal och global tillväxt.

I år arrangeras Tillväxtdagarna i Linköping, staden där Saab har bidragit till regional utveckling ända sedan 1930-talet . Som ett av Sveriges mest forskningsintensiva företag är Saab beroende av teknisk kompetens som kan utveckla bolagets konkurrenskraft och Tillväxtdagarna är ett av Saabs många engagemang för att stödja innovation och tillväxt i Sverige.

Tillväxtdagarna är ett årligt evenemang där Swedbank och Sparbankernas Riksförbund bjuder in ekonomer, företagsledare, studenter, politiker och andra opinionsbildare för att tillsammans hitta lösningar och modeller som skapar arbetstillfällen och en hållbar framtid. Tillväxtdagarna är också en arena där övergripande frågor om världsekonomin och global handel kopplas till svensk och regional ekonomi.

Läs mer om Tillväxtdagarna 2013 här:

För mer information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.