Saab bidrar med tält och rent vatten till de katastrofdrabbade i Filippinerna

Inom ramen för Saab Corporate Responsibility kommer försvars- och säkerhetsföretaget Saab att bistå med vattenreningsverk och tält till de områden som drabbades av tyfonen Haiyan i Filippinerna tidigare i höstas.

Två vattenreningsverk och tält har tagits emot av Röda Korset i Filippinerna. Varje vattenreningssystem kan förse cirka 4 000 personer med den dagliga försörjningen av vatten. Tälten är robusta fyrmannatält och ger skydd för totalt cirka 600 personer.

- Vi känner starkt med de drabbade människorna i Filippinerna. Det är oändliga behov i landet efter tyfonen. Vår erfarenhet och kompetens inom tjänster och systemlösningar avseende infrastruktur för försvars-, katastrof- och räddningsinsatser gör att vi både kan och gärna vill bidra vid katastrofer av den här omfattningen, säger Lars-Erik Wige, chef för Saabs affärsområde Support & Services och ansvarig Project Relief inom Saab.

Saab står för samtliga kostnader inom ramen för sin Corporate Responsibility-verksamhet. Saab har tidigare bidragit i katastrofinsatser i Pakistan 2010 med vattenrening för 15-20 000 människor och i Thailand 2011 med vattenrening och tält.

Inom ramen för Corporate Responsibility har Saab etablerat en permanent insatsförmåga för att kunna reagera snabbt och effektivt vid katastrofer. Saab har en grupp om ett tiotal personer som är förberedda för att resa till katastrofområden om det finns behov av deras kompetens och hjälp på plats. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.